Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, etap I

Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, etap II

Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, etap III

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji