W niniejszej zakładce znajdą Państwo (w poszczególnych załącznikach) informacje Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, z siedzibą przy ulicy Młodzieżowej 31, związane z mającymi zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również z uregulowaniami krajowymi w tym zakresie, zawartymi między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.