Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej – obowiązuje od dnia: 23 grudnia 2022r. i stosuje się go do okresów rozliczeniowych kosztów ogrzewania, które rozpoczynają sią po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, a w przypadku rozliczeń kosztów podgrzania wody na cele użytkowe od dnia 1 kwietnia 2023r.