Biuro Obsługi Mieszkańców Nr I

ul. Gołębia 3
87-100 Toruń

Dane teleadresowe:     

tel./fax: 56 655 39 32
56 652 29 96
56 652 29 97
56 655 31 64
e-mail: bom1@zgm.torun.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek   700-1500
Wtorek           700-1500
Środa               700-1500
Czwartek         700-1500
Piątek              700-1500

  • kierownik biura – Aleksandra Pszczółkowska
  • administrator gminny – Agnieszka Sobolewska
  • administrator gminny – Anna Krawczyk
  • administrator gminny – Marta Popławska
  • administrator WM – Aneta Stelmańska
  • administrator WM – Marcin Sudziński
  • administrator lokali użytkowych – Aleksandra Mielczarek
  • inspektor techniczny – Andrzej Rynkowski

Zakres działania:

  • Sprawuje nadzór nad utrzymaniem budynków gminnych w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
  • Sporządza dokumenty dotyczące zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i ogródków.
  • Prowadzi rozliczenia energii elektrycznej w budynkach, dokonuje analizy i kontroli zużycia energii.
  • Analizuje zużycie wody i wywozu nieczystości płynnych.
  • Prowadzi kontrolę nad wywozem nieczystości stałych.
  • Bierze udział w okresowych przeglądach rocznych budynków i typuje je do remontu.
  • Sporządza plany remontów budynków oraz lokali mieszkalnych.
  • Wykonuje pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych dla prawidłowego obliczanie wymiarów czynszu.
  • Sprawuje kontrolę w zakresie utrzymania czystości w budynkach, terenach przy budynkach, terenach zielonych oraz akcji zimowej.
  • Potwierdza wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  • Dokonuje przejęcie i przekazywania nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
  • Inicjuje i sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.