Zapraszamy Państwa do Działu Windykacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Dział nasz powołany został w celu monitorowania stanów finansowych na kontach czynszowych Państwa mieszkań i lokali użytkowych oraz zapobieganiu powstawania zaległości na tych kontach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i mamy do zaoferowania szereg możliwości, które ułatwią Państwu rozwiązywanie problemów płatniczych i ułatwią spłatę zadłużenia w ratach.

Zapraszamy Państwa do naszego działu w każdej sytuacji związanej z wyżej opisanymi problemami. Każdemu kto się do nas zgłosi służymy poradą tak w zakresie rozwiązania problemów z regularnym opłacaniem czynszu jak i w zakresie korzystania z dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej. Zachęcamy do kontaktu z naszym działem szczególnie wtedy, gdy zadłużenie jest niewielkie i łatwo będzie je spłacić. Dzięki nam Państwa życiowe problemy będą mniej dolegliwe!

Kontakt :

Dział Windykacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
pokój nr 4

windykacja@zgm.torun.pl

Kontakt telefoniczny
56 65 77 570
56 65 77 571
56 65 77 507
56 65 77 508

Komunikaty :

Dział Windykacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą do Najemców oraz osób opłacających ekwiwalent za bezumowne korzystanie z lokalu, regulujących płatności na rzecz ZGM z tytułu bieżących opłat czynszowych oraz spłaty rat zadłużenia czynszowego o wyróżnianie na dowodach wpłat (przelewach bankowych) tytułu oraz okresu za jaki kwota wpłaty jest przeznaczona.

Brak właściwego określenia wskazanych wyżej danych czasami uniemożliwia naszym pracownikom prawidłowe zaksięgowanie dokonywanych należności. W celu uniknięcia takich sytuacji prosimy o podawanie bankom prawidłowych danych, aby zawarte w książeczkach opłat mieszkaniowych dane pokrywały się z danymi umieszczanymi na przelewach.

Przypominamy również, że opłaty czynszowe za dany miesiąc należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca, pamiętając, że nie liczy się data stempla pocztowego czy bankowego lecz faktyczny wpływ środków finansowych na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Podstawa prawna :

Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 73/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Regulamin dotyczący udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych obowiązujący w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zgodnie z Uchwałą Nr 73/11 Rady Miasta Torunia  z dnia 7 kwietnia 2011 roku.