Biuro Obsługi Mieszkańców Nr IV

ul. Wola Zamkowa 11 
87-100 Toruń

Dane teleadresowe:

tel./fax: 56 652 21 70
56 652 29 85
56 652 29 86
56 652 29 87
e-mail: bom4@zgm.torun.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek   700-1500
Wtorek           700-1500
Środa               700-1500
Czwartek         700-1500
Piątek              700-1500

 • kierownik biura – Krzysztof Mielczarek
 • administrator gminny – Małgorzata Serek
 • administrator gminny – Natalia Bruzdewicz
 • administrator WM – Renata Skrzypek
 • inspektor techniczny – Joanna Małkiewicz

Zakres działania:

 • Sprawuje nadzór nad utrzymaniem budynków gminnych w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
 • Sporządza dokumenty dotyczące zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i ogródków.
 • Prowadzi rozliczenia energii elektrycznej w budynkach, dokonuje analizy i kontroli zużycia energii.
 • Analizuje zużycie wody i wywozu nieczystości płynnych.
 • Prowadzi kontrolę nad wywozem nieczystości stałych.
 • Bierze udział w okresowych przeglądach rocznych budynków i typuje je do remontu.
 • Sporządza plany remontów budynków oraz lokali mieszkalnych.
 • Wykonuje pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych dla prawidłowego obliczanie wymiarów czynszu.
 • Sprawuje kontrolę w zakresie utrzymania czystości w budynkach, terenach przy budynkach, terenach zielonych oraz akcji zimowej.
 • Potwierdza wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Dokonuje przejęcie i przekazywania nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Inicjuje i sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.