Biuro Obsługi Mieszkańców Nr II

ul. Gagarina 152 
87-100 Toruń

Dane teleadresowe:     

tel./fax: 56 622 25 09
56 652 04 15
56 687 04 02
56 654 18 31
e-mail: bom2@zgm.torun.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek   700-1500
Wtorek           700-1500
Środa               700-1500
Czwartek         700-1500
Piątek              700-1500

 • kierownik biura – Sylwia Wiśniewska
 • administrator gminny – Ewa Kempa
 • administrator gminny – Marek Jaworski
 • administrator gminny – Katarzyna Łukaszewicz
 • administrator gminny – Emilia Markiewicz
 • administrator WM – Anita Kozieł
 • administrator WM – Renata Krauze
 • administrator lokali użytkowych – Grażyna Janczarska
 • inspektor techniczny – Marek Roguszczak
 • inspektor techniczny – Andżelika Chojnacka

Zakres działania:

 • Sprawuje nadzór nad utrzymaniem budynków gminnych w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
 • Sporządza dokumenty dotyczące zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i ogródków.
 • Prowadzi rozliczenia energii elektrycznej w budynkach, dokonuje analizy i kontroli zużycia energii.
 • Analizuje zużycie wody i wywozu nieczystości płynnych.
 • Prowadzi kontrolę nad wywozem nieczystości stałych.
 • Bierze udział w okresowych przeglądach rocznych budynków i typuje je do remontu.
 • Sporządza plany remontów budynków oraz lokali mieszkalnych.
 • Wykonuje pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych dla prawidłowego obliczanie wymiarów czynszu.
 • Sprawuje kontrolę w zakresie utrzymania czystości w budynkach, terenach przy budynkach, terenach zielonych oraz akcji zimowej.
 • Potwierdza wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Dokonuje przejęcie i przekazywania nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Inicjuje i sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.