Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lindego 13 w Toruniu

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji

Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (NGO) przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji

Aktywny Zakład