Tytuł projektu:
Aktywny Zakład

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.6 „Zdrowy i aktywny region”
Poddziałanie 8.6.1 „Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców”

Realizator:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 441 437,50 zł
Kwota dofinansowania: 419 365,62 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.03.2020 r. – 31.05.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30.01.2020 r.

Opis projektu:
Cel projektu:
Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 osób (w tym 65 kobiet i 25 mężczyzn) pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu poprzez wprowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz poprawę ergonomii w środowisku pracy.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 90 osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia.

Główne działania:
W ramach projektu zakupione zostanie następujące wyposażenie poprawiające ergonomię pracy w środowisku pracy:
– ergonomiczne fotele biurowe optymalizujące pozycję kręgosłupa, które pozwolą wyeliminować m.in. tzw. okrągłe plecy, zmniejszą nacisk na krążki międzykręgowe, zapewnią wyprostowaną postawę oraz zapewnią odpowiednie ukrwienie nóg;
– ergonomiczne podnóżki biurowe pod stopy pozwalające na regulację minimalnej i maksymalnej wysokości oraz kąta nachylenia, posiadające powierzchnię antypoślizgową, o szerokości i głębokości odpowiadającej wymiarom stopy danego pracownika;
–  podkładki lędźwiowe niskie do stabilizacji pleców w odcinku lędźwiowym, które  pozwolą na prowadzenie profilaktyki lędźwiowej (pogłębiającej się lordozy);
– filtry prywatyzujące na monitory pozwalający na swobodne korzystanie z urządzenia bez konieczności odwracania monitora czy przybierania niewygodnej pozycji celem zasłonięcia wyświetlanych danych na ekranie komputera;
– myszki pionowe bezprzewodowe posiadające ergonomiczną konstrukcję, dającą wytchnienie nadgarstkom, które są narażone na przeciążenia w trakcie użytkowania tradycyjnej myszki komputerowej, pozwolą zapobiegać rozwoju zwyrodnień oraz zespołu cieśni nadgarstka.

W ramach projektu zostaną także zakupione dodatkowe pakiety badań medycznych wykonywanych podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres tych badań, m.in. pakiety związane z:
– chorobami układu kostno-stawowego,
– chorobami neurologicznymi,
– chorobami układu krążenia,
– chorobami hormonalnymi,
– chorobami kardiologicznymi,
– chorobami narządu wzroku lub słuchu,
– chorobami układu oddechowego,
– chorobami układu pokarmowego.
Ponadto zaplanowano realizację pakietów laboratoryjnych (np. cukrzyca, cholesterol, jonogram, pakiet gastrologiczny czy tarczycowy) oraz pakietów badających poziom hormonu odpowiedzialnego za stres oraz wpływ hormonu na zaburzenia snu.

Planowane rezultaty:
Poprawa ergonomii pracy, środowiska pracy, wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników. Dodatkowo wsparcie pracowników rozszerzonymi badaniami profilaktycznymi, specjalistycznymi, zajęciami rehabilitacyjnymi, ruchomymi, które będą eliminować zdiagnozowane problemy zdrowotne pracowników.

Dane kontaktowe realizatora:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynator projektu: tel. 56 65 775 00

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.


Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 596 298,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 506 853,30 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 59 629,80 zł

Termin realizacji:

01.07.2020 r. – 30.09.2022 r.


Data podpisania umowy o dofinansowanie:

28.04.2021 r.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:

Projekt obejmuje działania ukierunkowane m.in. na poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia mieszkańców, integrację mieszkańców.

Planowane rezultaty:

Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich – 24 os.


Dane kontaktowe realizatora:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynacja projektu: tel. 56 65 775 00

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (NGO) przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 2 799 500,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 261 849,15 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 266 099,90 zł

Termin realizacji:

01.06.2020 r. – 30.09.2022 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie:

28.04.2021 r.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:

Projekt obejmuje działania ukierunkowane m.in. na poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia mieszkańców, integrację mieszkańców.

Planowane rezultaty:

Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich – 72 os.


Dane kontaktowe realizatora:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynacja projektu: tel. 56 65 775 00

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 897 269,77 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 611 404,30 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 189 576,97 zł

Termin realizacji:

01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:

Projekt obejmuje działania ukierunkowane m.in. na poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia mieszkańców, integrację mieszkańców.

Planowane rezultaty:

Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich – 145 os.


Dane kontaktowe realizatora:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynacja projektu: tel. 56 65 775 00

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 650 416,12 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 401 578,70 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 164 891,61 zł

Termin realizacji:

01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:

Projekt obejmuje działania ukierunkowane m.in. na poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia mieszkańców, integrację mieszkańców.

Planowane rezultaty:

Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich – 144 os.


Dane kontaktowe realizatora:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynacja projektu: tel. 56 65 775 00

 

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 687 499,37 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 433 099,46 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 168 599,93 zł

Termin realizacji:

01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.

Opis projektu:

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:

Projekt obejmuje działania ukierunkowane m.in. na poprawę funkcjonalności i dostępności infrastruktury i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, poprawę jakości życia mieszkańców, integrację mieszkańców.

Planowane rezultaty:

Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich – 142 os.


Dane kontaktowe realizatora:


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Koordynacja projektu: tel. 56 65 775 00