Rysunekxxx2_3d_150

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31
87-100 Toruń

Dane teleadresowe:

tel.: 56 657 75 00
fax: 56 657 75 02
zgm@zgm.torun.pl

Domyślna skrytka ePUAP
/ZGM/SkrytkaESP

Godziny pracy:

Poniedziałek   700-1500
Wtorek             700-1500
Środa              700-1500
Czwartek        700-1500
Piątek              700-1500

Konta bankowe:

VeloBank S.A.
48 1560 0013 2353 6757 4000 0004

Millennium
37 1160 2202 0000 0004 5941 6388

Dyrektor

Monika Mikulska
tel.: 56 657 75 00

Z-ca Dyr. ds. Technicznych

Janusz Cichowicz
tel.: 56 657 75 86

Główny Księgowy

Małgorzata Sulska
tel.: 56 657 75 10

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik – Jadwiga Kamińska
tel.: 56 657 75 20

sprawdzanie stanu finansowego konta:

rejon BOM Nr I, ul. Gołębia 3
tel.: 56 657 75 21

rejon BOM Nr II, ul. Gagarina 152
tel.: 56 657 75 23

rejon BOM Nr III, ul. Letnia 4
tel.: 56 657 75 26

rejon BOM Nr IV, ul. Wola Zamkowa 11
tel.: 56 652 29 85

Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
tel.: 56 657 75 45

Kierownik – Małgorzata Kilaszewska
tel.: 56 657 75 46

Biuro Prawne
tel.: 56 657 75 80

Dział Administracyjno-Organizacyjny, Kadr i Płac

Justyna Wiśniewska
tel.: 56 657 75 61

Inspektor Ochrony Danych

Marcin Lutowski
tel.: 56 657 75 07

Samodzielne Stanowisko  ds. Zamówień Publicznych

Marek Dębski
tel.: 56 657 75 55

Rzecznik Prasowy

Dorota Benz-Kostrzewska
rzecznik@zgm.torun.pl

tel. 56 65 77 500

Dział Techniczny

Kierownik – Mariusz Gęsiński
tel.: 56 657 75 50

Dział Windykacji

rejon BOM Nr I, ul. Gołębia 3
tel.: 56 657 75 72

rejon BOM Nr II, ul. Gagarina 152
tel.: 56 657 75 73

rejon BOM Nr III, ul. Letnia 4, BOM Nr IV, ul. Wola Zamkowa 11
tel.: 56 657 75 70

lokale użytkowe
tel.: 56 657 75 08

umorzenie zadłużenia
tel.: 56 657 75 71

Biuro ds. Teleinformatyki

tel.: 56 657 75 84
tel.: 56 657 75 85

Biuro Obsługi Lokali Socjalnych i Mieszkalnych

tel.: 56 657 75 32
tel.: 56 657 75 33
tel.: 56 657 75 36
tel.: 56 657 75 37
tel.: 56 657 75 38
tel.: 56 657 75 39

Biuro Obsługi Lokali Użytkowych

tel.: 56 657 75 01
tel.: 56 657 75 30

Biuro Zamiany Mieszkań

tel.: 56 657 75 34
tel.: 56 657 75 35

Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

tel.: 56 657 75 40