Tytuł projektu:
Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, etap III

Program:
Fundusz Dopłat BGK

Beneficjent wsparcia:
Gmina Miasta Toruń

Realizujący:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 882 606,51 zł
Kwota dofinansowania: 706 085,20 zł

Termin realizacji:

Opis projektu:
Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. W zakres prac remontowych lokali wchodzą m.in.:

  • usunięcie starych i zbędnych elementów tj. skuwanie płytek, posadzek, prace wyburzeniowe etc.,
  • wykonanie (w zależności od potrzeb lokalu) robót sanitarnych i elektrycznych m.in.: wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymiana instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, zmiana systemu ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem,
  • wykonanie (uzupełnienie) tynków,
  • wykonanie posadzek,
  • gładziowanie oraz licowanie ścian płytkami – kuchnie, łazienki,
  • malowanie,
  • montaż okładzin podłogowych,
  • wymiana stolarki otworowej (w zależności od zakresu remontu – drzwi wejściowe do lokalu, okna).