Tytuł projektu:
Wykonanie robót remontowych w gminnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, etap I

Program:
Fundusz Dopłat BGK

Beneficjent wsparcia:
Gmina Miasta Toruń

Realizujący:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 910 078,11 zł
Kwota dofinansowania: 728 062,48 zł

Termin realizacji:
czerwiec 2023 r. – październik 2023 r.

Opis projektu:
Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

W zakres prac remontowych lokali wchodzą m.in.:

  • usunięcie starych i zbędnych elementów tj. skuwanie płytek, posadzek, prace wyburzeniowe etc.,
  • wykonanie (w zależności od potrzeb lokalu) robót sanitarnych i elektrycznych m.in.: wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymiana instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, zmiana systemu ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem,
  • wykonanie (uzupełnienie) tynków,
  • wykonanie posadzek,
  • gładziowanie oraz licowanie ścian płytkami – kuchnie, łazienki,
  • malowanie,
  • montaż okładzin podłogowych,
  • wymiana stolarki otworowej (w zależności od zakresu remontu – drzwi wejściowe do lokalu, okna).