Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 24.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.
za 1 m2 netto
Wadium w zł.   UWAGI/media
1. Mickiewicza 118 GMT Grażyna Janczarska 20,23 23,00 470,00 Parter, instal.wod.-kan.,elektr., wc,brak ogrzewania,
2. Działowskiego 8 lok. 6 Krzysztof Maliszewski 51,79 17,00 880,00 Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,wc.,c.o.
3. M. Skłodowskiej-Curie 41a, lok. 7,8,9,10,11,12,13  GMT     Krzysztof Maliszewski 129,77 29,00 3.760,00 parter.,instal. elektr., c.o., internet, wsp. wc i pom.socj., w piwnicy, wyposażony w klimatyzację, administracja czasowa
4. M.Skłodowskiej-Curie 41a, lok. 209 GMT Krzysztof Maliszewski 15,72 29,00 460,00 IIp.,instal. elektr., c.o., internet, wsp. wc i pom.socj. w piwnicy, administracja czasowa
5. Jęczmienna 16/Prosta 11 WM Krzysztof Maliszewski 29,50 42,00 1.240,00 Parter, front, instal. elektr., wod.-kan.,gaz
6. Szczytna 5/7 nr 3 WM Krzysztof Maliszewski 15,36 22,00 340,00 Parter, wod.-kan., elektr. ,c.o.

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004      z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 19.04.2019r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.                 W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3  tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny. turn; } v

https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/05/DSC_0851.jpg?fit=683%2C1024&ssl=1https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/05/DSC_0851.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 24.04.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6. LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. ...ZGM Toruń