Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i terenów.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media
1. Kościuszki 68 GMT Krzysztof Maliszewski 17,75 170,00 Parter, instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy
2. Mickiewicza 90 WM Grażyna Janczarska 25,58 790,00 Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.
3. Klonowica 26 WM Grażyna Janczarska 35,00 560,00 Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.
4. Mickiewicza 63 GMT Grażyna Janczarska 32,23 1.000,00 Piwnica, instal. wod.-kan., c.o., do remontu
5. Reymonta 2-8 WM Grażyna Janczarska 63,20 1.010,00 Piwnica do remontu, front, instal. elektr., wod.-kan.,w.c.
6. Mickiewicza 49-49A lok. nr 4 WM Grażyna Janczarska 62,65 2.420,00 Parter, front, 4 pomieszczenia,instal.elektr.,wod.-kan.wc
7. Prosta 30/Międzymurze 11/9A WM Krzysztof Maliszewski 43,46 1.300,00 Piwnica, do remontu, brak instal.
8. Aleje Św.Jana Pawła II 2 GMT Grażyna Janczarska 25,96 530,00 Parter+piwnica o pow.13,94 m2, instal.elektr.,wod.-kan.,wc,zabytek do remontu, w piwnicy przewody światłowodowe należące do GMT
9. Kopernika 33 WM Krzysztof Maliszewski 23,32 720,00 Piwnica, instal. wod.-kan., wc, 1 pomieszczenie
10. Mickiewicza 49-49A lok. nr 2 WM Grażyna Janczarska 48,53 1.560,00 Parter, front, instal. wod.-kan., elektr., wc, 3 pomieszczenia
11. Fałata 34-46 lok. nr 9 WM Grażyna Janczarska 25,10 1.000,00 IIp., instal. wod.-kan., elektr.,c.o., brak wc
12. M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 106 GMT Krzysztof Maliszewski 17,42 310,00 Ip.,instal.elektr.,wod.-kan.,wc wsp., c.o., internet, czasowa administracja
13. M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 219 GMT Krzysztof Maliszewski 12,41 220,00 IIp.,instal.elektr.,wod.-kan., wc wsp. czasowa administracja
14. M.Skłodowskiej-Curie 41a lok.208 GMT Krzysztof Maliszewski 16,26 290,00 IIp.,instal.elektr.,co,internet, wsp.wc, i pom socj., w piwnicy, czasowa administracja
15. Działowskiego 8 lok. 8 GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 960,00 Piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.)

TEREN PRZYLEGŁY:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia w m2 Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Grudziądzka 151 Krzysztof Maliszewski 42,20   40,00  

TEREN POD GARAŻ PRZENOŚNY:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia w m2 Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Żeromskiego 6A Grażyna Janczarska 15,00 17 150,00 jest dec. WAiB UMT

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia w m2 Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Poznańska 125 Grażyna Janczarska 16,13 G-2 160,00 instal. elektr.
2. Słowackiego 125/131 Grażyna Janczarska 17,50 G-1 180,00 instal. elektr.
3. Szosa Okrężna 4F Grażyna Janczarska 18,50   190,00 kanał
4. Drzymały 14/24 Grażyna Janczarska 5,70 G-3 60,00 na jednoślady
5. Poznańska 46 Grażyna Janczarska 16,50 G-1 170,00 kanał

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca w m2 Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 100,00 blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 105,00 blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 110,00 blokada

W ofercie należy podać swój nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  29.03.2019r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  pok. nr 16 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 29.03.2019r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152        tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3         tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu murowanego,  miejsca parkingowego, terenu z przetargu bez podania przyczyny.

 Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/grudziadzka_64.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/grudziadzka_64.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i terenów. LOKALE UŻYTKOWE: L.p Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium ...ZGM Toruń