Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 02.03.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Gagarina 34-36 lok. 2  GMT

Grażyna Janczarska

18,47

41,00

760,00

Parter, instal. wod.-kan., elektr.,c.o. z sieci miejskiej

2.

Gagarina 152 lok. 11

GMT

Grażyna Janczarska

208,80

50,00

10.440,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.(własny węzeł)

3.

Wita Stwosza 2

WM

Grażyna Janczarska

87,55

35,00

3.060,00

Parter +piwnica (5,67m2), instal. elektr., wod.-kan., ogrzew. etażowe elektryczne

4.

Jęczmienna 14/Prosta 6

WM

Aleksandra Mielczarek

39,70

50,00

2.000,00

Parter+piwnica (23,70m2), instal. elektr., wod.-kan.

5.

Sukiennicza 20 lok.2

GMT

Aleksandra Mielczarek

13,46

50,00

670,00

Parter, wc, instal. elektr., wod.-kan., c.o., po remoncie

6.

Mickiewicza 51 lok.2

GMT

Grażyna Janczarska

74,15

50,00

3.710,00

Parter, instal.elektr., wod.-kan., c.o. Najemca musi wystąpić o nowe warunki na podłączenie licznika energii elektr.

7.

Podgórska 18-20

+ teren

GMT

Grażyna Janczarska

824,00

324,00

13,50

2,00

11.120,00

+650,00

11.770,00

Parter, wolnostojący budynek wraz z terenem, potrzebne nowe warunki na przyłączenie energii elektr., przeciek z dachu nad halą

8.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. 209

GMT

Aleksandra Mielczarek

15,72

24,00

380,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa dministracja

9.

Skłodowskiej-Curie 41A lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

20,00

170,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, czasowa administracja

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

B – 33 Polna 51

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

47,95

800,00

2,00

1,90

100,00

1.520,00

1 pomieszczenie

2.

B-57 Szosa Lubicka 57  GMT

Aleksandra Mielczarek

200,00

2,00

400,00

6 pomieszczeń

3.

C-77 Rudacka 36

Grażyna Janczarska

150,00

2,00

300,00

1 pomieszczenie

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-1 Poznańska 125  GMT

Grażyna Janczarska

16,13

10,00

160,00

Brak kanału

 MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Gagarina 140-150

nr 24

Grażyna Janczarska

12,50

90,00

130,00

Blokada miejsca

TEREN:

L.p.

Adres terenu

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Kasztanowa 16  GMT

Aleksandra Mielczarek

1.159,00

0,80

930,00

Teren bez zabudowań

2.

Kasztanowa 16

GMT

Aleksandra Mielczarek

4.180,00

0,80

3.350,00

Teren bez zabudowań

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 28.02.2023r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu, terenu, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_084011-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_084011-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 02.03.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).  LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.za 1...ZGM Toruń