Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 19.06.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 212 z wejściem na II piętrze).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

142,00

20,00

2.840,00

Parter, instal. elektr., z.woda, kanaliz. niesprawna /warsztat

2.

Smocza 11/13

GMT

Aleksandra Mielczarek

42,46

29,00

1.230,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o. kotłownia gaz,wc

3.

Grudziądzka 151

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,23

21,00

2.760,00

Parter, instal. kanaliz., zimna woda,brak przyłącza prądu, do remontu

4.

Mickiewicza 51 lok.1

WM

Grażyna Janczarska

74,15

53,00

3.930,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, wc

5.

Wschodnia 36D

GMT

 

Aleksandra Mielczarek

175,10

29,00

5.080,00

Ip., instal. elektr., z.w., kanaliz., ogrzew. gaz, 2 wc

6.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

66,23

41,00

7.720,00

IIp., instal. elektr., kanaliz., gaz, z.woda, co z sieci miejskiej

7.

Okólna 169 lok. 5  

GMT

Grażyna Janczarska

40,45

20,00

810,00

Piwnica, instal. elektr., brak wc i okien

8.

Piekary 14/Kopernika 35/37    WM

Aleksandra Mielczarek

44,30

53,00

2.350,00

Parter, instal. eektr., zimna woda, ogrzewanie z sieci miejskiej

9.

Okólna 169 lok. 4

GMT

Grażyna Janczarska

40,88

20,00

820,00

Piwnica, instal. elektr., c.o. z sieci miejskiej

10.

Mickiewicza 49-49 A, lok.2  WM

Grażyna Janczarska

62,02

41,00

2.540,00

Parter, instal. elektr., z.woda, kanaliz. 2 wc

11.

Gagarina 152 lok. 12

GMT

Grażyna Janczarska

49,01

56,00

2.750,00

Parter, instal. elektr., kanaliz.,z.woda

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

C-85 Włocławska 45   GMT

Grażyna Janczarska

74,75

2,60

190,00

Instal. elektr., wilgoć

2.

C-87 Łódzka 116A

GMT

Grażyna Janczarska

68,63

3,00

210,00

Do remontu

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Bydgoska 80C

G-1

Grażyna Janczarska

14,87

14,00

210,00

 

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 17.06.2024r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

 

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu i miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 19.06.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 212 z wejściem na II piętrze).  LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow....ZGM Toruń