Sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców umożliwia Uchwała Nr 411/2012 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 października 2012r. oraz Uchwała Nr 742/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń ze zmianami.

  1. Prawo do wykupu  mają najemcy posiadający tytuł prawny do lokalu.
  2. Wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego, w dwóch egzemplarzach najemca powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Mieszkańców, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Grudziądzkiej 159B lub Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia
  3. Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych.

Osoby zainteresowane wykupem lokalu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 657 75 38 lub osobiście w siedzibie ZGM przy ul. Grudziądzkiej 159B (pokój nr 23).

 
 
 

 

ZGMZakres załatwianych sprawSprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców umożliwia Uchwała Nr 411/2012 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 października 2012r. oraz Uchwała Nr 742/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność...ZGM Toruń