Mając na uwadze zapisy Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), z dniem 1 marca 2019 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu wprowadza dwustopniowy poziom weryfikacji danych służących do udzielania informacji w formie telefonicznej.

W związku z powyższym zawiadamiamy, że począwszy od ww. dnia pracownicy tut. Zakładu będą udzielać informacji związanych z najmowanym / użytkowanym z zasobu Gminy Miasta Toruń lokalem, jak również lokalem stanowiącym odrębną własność (w tym między innymi w zakresie stanu konta czynszowego, prowadzonych spraw, itp.,) wyłącznie po prawidłowym, łącznym wskazaniu numeru ewidencyjnego lokalu i ustalonego przeze Panią / Pana hasła uwierzytelniającego. Tym samym osoby zainteresowane pozyskiwaniem informacji związanych z lokalem w formie telefonicznej winny złożyć w siedzibie Zakładu lub jednym z Biur Obsługi Mieszkańców, wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Prosimy zwrócić uwagę na rodzaje oświadczeń. Jeden formularz przygotowany został dla najemców / użytkowników lokali zasobu Gminy Miasta Toruń (tutaj), drugi zaś dla właścicieli lokali stanowiących odrębną własność we Wspólnocie Mieszkaniowej (tutaj), którą administruje ZGM.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości jaką niesie za sobą dostęp do IOK, tj. Internetowej Obsługi Kontrahenta, dzięki której będą mogli Państwo na bieżąco śledzić stan swojego konta rozrachunkowego (czynszowego), bez konieczności wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania informacji bezpośrednio od pracownika Zakładu. W przypadku zainteresowania tą formą uzyskania interesujących Państwa danych należy złożyć stosownym wniosek w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców (dla lokali gminnych, dla lokali wykupionych) usytuowanych na terenie miasta. Następnie wnioskodawcy zostanie wygenerowany, indywidualny login i hasło dostępu do konta czynszowego, za pomocą którego będzie mógł zalogować się do systemu i bez konieczności uzyskiwania informacji w zakresie stanu konta w inny sposób, sprawdzać je samemu na bieżąco. Zachęcamy zatem do skorzystania z tej możliwości, będącej alternatywą dla połączeń telefonicznych.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/02/iok_zgm.png?fit=902%2C701&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/02/iok_zgm.png?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościMając na uwadze zapisy Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), z dniem 1 marca 2019 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w...ZGM Toruń