Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych oraz terenów, który odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.
za 1 m2 netto
Wadium w zł.   UWAGI/media
1. Działowskiego 8 lok. 8 GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 14,00 1.150,00 Piwnica, instal. elektr., wod-kan., wc, c.o.
2. Działowskiego 8 lok. 6 Krzysztof Maliszewski 51,79 18,00 940,00 Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,wc.,c.o.
3. M. Skłodowskiej-Curie 41a  GMT Lok. 208   Krzysztof Maliszewski 16,26 29,00 470,00 IIp.,instal.elektr.,c.o., internet, wsp. wc i pom.socj. w piwnicy, administracja czasowa
4. Kościuszki 68 GMT Krzysztof Maliszewski 17,75 17,00 300,00 Parter, instal. elektr., wod.-kan.,piec gaz.

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia w m2 Stawka wyw. netto za 1m2 Wysokość wadium Uwagi
1. B-40 Kanałowa 8 + teren   Krzysztof Maliszewski   131,00   231,98   1,60   0,70     370,00    

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia w m2 Stawka wyw. netto za 1m2 Wysokość wadium Uwagi
1. Słowackiego 125/131 (G-1) Grażyna Janczarska 17,50 9,00 160,00  

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004      z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 01.03.2019r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.                 W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3  tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.

https://i2.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/reja_13.jpg?fit=640%2C480&ssl=1https://i2.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/reja_13.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych oraz terenów, który odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator ...ZGM Toruń