Właściciel nieruchomości zagrożonej katastrofą budowlaną winien złożyć w ZGM następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek o wykwaterowanie lokatorów,
  • decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o konieczności rozbiórki budynku,
  • tytuły prawne lokatorów na zajmowane lokale mieszkalne – dokumenty winny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kserokopii.

 

ZGMZakres załatwianych sprawWłaściciel nieruchomości zagrożonej katastrofą budowlaną winien złożyć w ZGM następujące dokumenty: pisemny wniosek o wykwaterowanie lokatorów, decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o konieczności rozbiórki budynku, tytuły prawne lokatorów na zajmowane lokale mieszkalne - dokumenty winny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kserokopii.  ZGM Toruń