20130213_085951

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym – licytowanym, na wynajem lokali użytkowych. Wśród lokali do wynajęcia jest lokal nadający się na prowadzenie np.warsztatu samochodowego przy ul. Czereśniowej 12-18 wraz z terenem, pełnostandardowy lokal na osiedlu Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8 lub na terenie Zespołu Staromiejskiego przy ul. Ślusarskiej 5 na cichą działalność. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą !

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.06.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres

Lokalu

Administrator Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto
Ustalona

wysokość

wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1. Działowskiego 8 GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 14,00 1.150,- Piwnica, front, instal.elektr., wod.-kan., c.o.
2. Matejki 8 GMT Grażyna Janczarska 21,00 13,00 270,- Piwnica, front, instal.elektr.,wod.-kan.
3. Czereśniowa 12-18 GMT

+ teren

Krzysztof Maliszewski 357,50

378,00

11,00

1,00

4.300,- Parter, wod.-kan.,

w posadzce kanał

4. Ślusarska 5 WM Krzysztof Maliszewski 71,85 32,00 2.300,- Parter front, na cichą działalność, wod.kan., c.o., elektr.

OBIEKTY FORTECZNE

Lp. Adres lokalu Administrator Pow. w m2 Stawka wyw. za 1m2 netto Wadium Uwagi
1. B-65 ul .Wały Gen. Sikorskiego 27/29 Krzysztof Maliszewski 183,64

 

4,00

 

730,- 2 komory, inst.elektr.

GARAŻE MUROWANE

Lp. Adres obiektu Administrator Pow. w m2 Stawka wyw. za 1m2 netto Wadium Uwagi
1. Poznańska 109 Grażyna Janczarska 13,00 5,00 70,-
2. Międzymurze 7/11  G-9 Krzysztof Maliszewski 14,00 6,00 80,- Instal. elektr.

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004 z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 17.06.2016r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku nie dopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania a wadium ulega przepadkowi.

Po pozytywnej weryfikacji niezwłocznie jest podpisywana umowa najmu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i wzorem umowy najmu.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3   tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, miejsca parkingowego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P3315723.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P3315723.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym - licytowanym, na wynajem lokali użytkowych. Wśród lokali do wynajęcia jest lokal nadający się na prowadzenie np.warsztatu samochodowego przy ul. Czereśniowej 12-18 wraz z terenem, pełnostandardowy lokal na osiedlu Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8 lub na terenie Zespołu Staromiejskiego przy ul. Ślusarskiej...ZGM Toruń