B-37.,;.,

Ogłaszamy nabór ofert na lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia pod działalność gospodarczą i nie tylko. Wśród lokali jest do wynajęcia atrakcyjny lokal po dawnym BAŻANCIE przy ul. Fałata 35-37, wolne pomieszczenia w budynku przychodni zdrowia przy ul. Fałata 34-46 czy też lokal wyposażony we wszystkie media na oś. Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych, terenów i pomieszczeń gospodarczych.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Lokalizacja

Lokalu

Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Działowskiego 8

 

GMT Krzysztof Maliszewski 82,08 1.350,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o.
2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 950,- Piwnica do remontu
3. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 340,- Piwnica do remontu, brak mediów
4. Lindego 12 WM Grażyna Janczarska 37,80 230,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.- do remontu
5. Rynek Nowomiejski 25 WM Krzysztof Maliszewski 25,66 300,- Piwnica, inst.elektr.
6. Sobieskiego 50/52 GMT Krzysztof Maliszewski 30,00 160,- Parter, oficyna, wod.-kan, elektr.
7. Mickiewicza 110 GMT Grażyna Janczarska 79,45 940,- Piwnica, wod.-kan.,elektr.
8. Mickiewicza 63 GMT Grażyna Janczarska 30,80 730,- Parter,front,wod.-kan.,elektr.
9. Fałata 35-37 parter

+ piwnica

/dawny BAŻANT/

WM Grażyna Janczarska 402,94

146,93

16.500,-

 

Instal.elektr.,wod.-kan.,gaz,c.o.,do remontu
10. Sukiennicza 26 GMT Krzysztof Maliszewski 30,31 760,- Piwnica, instal.wod.-kan.,c.o., elektr.
11. Rybaki 35A GMT Grażyna Janczarska 31,20 470,- Parter,budynek wolnostojący do odświeżenia, instal.-wod.-kan.,elektr., nieruchomość w planie wykwaterowań do końca 2017r.
12. Rybaki 35A – willa

 

+ teren

GMT Grażyna Janczarska 77,60

 

900,00

1.770,-

 

 

Willa instal. wod.-kan.,elektr., gaz., nieruchomość w planie wykwaterowań do końca 2017r.
13. Szczytna 5/7 nr 3 WM Krzysztof Maliszewski 15,36 350,- Parter,wod.-kan.,c.w., c.o.,elektr.,do odświeżenia
14. Prosta 30/Międzymurze 11/9a WM Krzysztof Maliszewski 52,26 1.300,- Piwnica, instal.wod.-kan.,elektr.,do remontu
15. Mickiewicza 60 WM Grażyna Janczarska 48,00 600,- Ip.,instal. wod.-kan.,elektr.
16. Fałata 34-46

Budynek przychodni zdrowia

WM Grażyna Janczarska 24,71 480,- Pow.samodzielna 16,65 m2 + wspólna 8,06 m2, IIp.,wod.-kan.,c.w.,elektr.,c.o.
17. Fałata 34-46

Budynek przychodni zdrowia

WM Grażyna Janczarska 25,10 490,- Pow.samodzielna 17,04m2++wspolna 8,06m2,IIp.,wod.-kan.,c.w.,elektr.,c.o.
18. Fałata 34-46

Budynek przychodni zdrowia

WM Grażyna Janczarska 108,98 2.120,- Pow.samodzielna 100,91m2+wspolna 8,07 m2, IIp.,wod.-kan.,c.w.,elektr.,c.o.
19. Międzymurze 9B GMT Krzysztof Maliszewski 22,47 720,- Parter,instal. elektr.,wod.-kan.,
20. Piekary 14/Kopernika 35/37 WM Krzysztof

Maliszewski

13,10 330,- Piwnica, instal.elektr.,wod.-kan., do remontu
21. Prosta 25/Wysoka 9 WM Krzysztof

Maliszewski

16,96 540,- Parter, instal.wod.-kan.,elektr.,wc poza lokalem, do remontu

FORTY/SCHRONY:

L.p. Lokalizacja fortu Administrator Pow. fortu

w m2

Wysokość wadium Uwagi

brak

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. PCK 37 Krzysztof Maliszewski 17,40 90,-

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada
5. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 90,- Blokada
6. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 90,- Blokada
7. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 28 90,- Blokada
8. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 26 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Mickiewicza 62 Grażyna Janczarska 16,40 120,-

W ofercie należy podać swój nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty należy składać do dnia  10.06.2016r.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 10.06.2016r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3   tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu,  miejsca parkingowego, pomieszczenia gospodarczego z przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/B-37...jpg?fit=1024%2C766&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/B-37...jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyOgłaszamy nabór ofert na lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia pod działalność gospodarczą i nie tylko. Wśród lokali jest do wynajęcia atrakcyjny lokal po dawnym BAŻANCIE przy ul. Fałata 35-37, wolne pomieszczenia w budynku przychodni zdrowia przy ul. Fałata 34-46 czy też lokal wyposażony we wszystkie media na oś. Rubinkowo...ZGM Toruń