Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 28.01.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

M.Skłodowskiej-Curie 41a, lok.211

GMT

 

Krzysztof Maliszewski

26,61

22,00

590,00

IIp., ., instal. elektr., c.o., internet, wsp. wc i pom. socj. w piwnicy, administracja czas.

2.

M.Skłodowskiej -Curie 41a lok. 218

GMT

Krzysztof Maliszewski

12,81

22,00

280,00

IIp.,instal. elektr., c.o., internet, wsp. wc i pom.socj., w piwnicy, admin. czas.

3.

Gagarina 34-36 lok. nr 2

GMT

Grażyna Janczarska

18,47

30,00

550,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o.

4.

Działowskiego 8 lok. 4

GMT

Krzysztof Maliszewski

51,68

25,00

1.290,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.

5.

Mickiewicza 49-49A

WM

Grażyna Janczarska

62,65

22,00

1.380,00

Parter, front, 4 pomieszczenia, instal. elektr.,wod.-kan.,brak ogrzewania

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Pow.

w m2

Wyw. stawka czynszu za 1m2 netto

Wysokość wadium

Uwagi

1.

G-1 Rybaki 51C

Grażyna Janczarska

16,53

10,50

170,00

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Pow.

w m2

Wyw. stawka czynszu za 1m2 netto

Wysokość wadium

Uwagi

1.

A-7 Szosa Okrężna 49

+ teren przyległy

+ pom. gospod.

Grażyna Janczarska

137,20

 

300,00

4,62

5,60

 

1,00

7,20

 

 

1.100,00

instal.elektr.

2.

B-43

Wschodnia 23A

+ teren przyległy

Krzysztof Maliszewski

29,58

 

72,00

1,60

 

1,00

 

120,00

brak mediów

3.

B-33 ul. Polna 51

Krzysztof Maliszewski

24,70

2,00

50,00

1 komora, brak mediów

4.

B-40 ul. Kanałowa 8

+ teren przyległy

Krzysztof Maliszewski

131,00

 

231,98

3,50

 

2,00

 

920,00

Instal elektr., 5 komór

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Wyw. stawka czynszu/

miejsce

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

nr 14

Grażyna Janczarska

12,50

7,50

90,00

blokada

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012 z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 24.01.2020r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

 

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152        tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3         tel. 664-922-684.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

%MCEPASTEBIN%

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 28.01.2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 159b, pok. nr 6. LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.za 1 m2 netto Wadium w...ZGM Toruń