Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Toruniu organizuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Piekary 29 w Toruniu.

Przetarg odbędzie się 19 czerwca br. o godz. 1200 w siedzibie UMT przy ul. Grudziądzkiej 126B, s. 115.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Torunia w BANKU MILLENIUM S.A O/Toruń nr 67 11602202 0000 0000 6171 9146 w terminie do dnia 12 czerwca br. włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji w dniu zorganizowania przetargu.

Cena wywoławcza : 695.000,- zł

Wysokość wadium: 50.000,- zł

Minimalne postąpienie: 6.950,- zł

Szegółowe informacje znjdziecie Państwo w ofercie inwestycyjnej, na stronie www.bip.torun.pl, link tutaj

 

ZGMPrzetargi, ofertyWydział Gospodarki Nieruchomościami w Toruniu organizuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Piekary 29 w Toruniu. Przetarg odbędzie się 19 czerwca br. o godz. 1200 w siedzibie UMT przy ul. Grudziądzkiej 126B, s. 115. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta...ZGM Toruń