Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B

ogłasza przetarg licytowany na wynajęcie lokali użytkowych:

– Mickiewicza 49-49a o pow. 62,65m² – wadium  1.200,-zł

– Konopnickiej 13 o pow. 212,40m² – wadium  3.500,-zł

– Okólna 169 o pow. 80,20 m² – wadium     350,-zł

– Olimpijska/Kusocińskiego2 o pow. 22,18 m² – wadium     350,-zł

– Olimpijska/Kusocińskiego2 o pow. 11,34 m² – wadium     250,-zł

– Małe Garbary 25 o pow. 22,16 m² – wadium     650,-zł

– Jęczmienna 16/Prosta 11 o pow. 20,62m² – wadium     600,-zł

– Sz. Chełmińska 163 o pow. 53,70 m² – wadium     800,-zł

– Mostowa 22 o pow. 31,00 m² – wadium     600,-zł

– Bankowa 8  o pow. 22,07m² – wadium     500,-zł

– Różana 1/ Ducha Św. 23 o pow. 101,00m² – wadium  2.000,-zł

fortów

  A-17 Polna 4 o pow. 78,00m² – wadium    150,-zł

–  A-11 Szosa Okrężna 6/8 o pow. 24,00m² – wadium    100,-zł

–  B-44 Wschodnia o pow. 62,00m² – wadium    150,-zł

garaży murowanych

Szpitalna 4 o pow. 19,00 m²                                    – wadium    100,-zł

PCK 33 o pow. 40,45 m²                                         – wadium     150,-zł

Warszawska 6B o pow. 15,24 m²                            – wadium    100,-zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2012r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu.  

Bliższe informacje dotyczące organizowanego przetragu uzyskać można w Biurze Obsługi Lokali Użytkowych w siedzibie ZGM przy ul. Grudziądzkiej 159B pok. nr 3 tel.:/56/ 65-77-501.” 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2012r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B do dnia 30.05.2012r. w  poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-13.00, wtorki i środy w godz.8.00-14.00 i piątki w godz. 8.00-12.00 przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i projektem umowy najmu.

Ponadto warunkiem pełnego zawarcia umowy najmu jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu oraz pozostałych opłat (w ciągu 4 dni od przetargu).

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą przystępując do przetargu, w dniu licytacji winien posiadać następujące dokumenty:

–     aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

–     potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Lokale można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym biurem:

BOM I,   ul. Gołębia 3  tel. 655-39-32,

BOM I,   ul. Piernikarska 7    tel. 652-21-70,

BOM II,  ul. Gagarina 152     tel. 622-25-09,

BOM III, ul. Drzymały 13/15B   tel. 652-01-30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Należność płatna przelewem po otrzymaniu rachunku.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe5.jpg?fit=200%2C151&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B ogłasza przetarg licytowany na wynajęcie lokali użytkowych: - Mickiewicza 49-49a o pow. 62,65m² - wadium  1.200,-zł - Konopnickiej 13 o pow. 212,40m² - wadium  3.500,-zł - Okólna 169 o pow. 80,20 m² - wadium     350,-zł - Olimpijska/Kusocińskiego2 o pow. 22,18 m² - wadium     350,-zł - Olimpijska/Kusocińskiego2 o pow. 11,34...ZGM Toruń