Zgodnie z 25 uchwały nr 520/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” wnioskodawcom w terminie 14 dni od daty wywieszenia projektu listy mieszkaniowej na rok 2023 przysługuje uprawnienie do wniesienia uwag i zastrzeżeń.

Zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu listy mieszkaniowej na rok 2023 składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem do Komisji Mieszkaniowej. Zastrzeżenia i uwagi rozpatruje Prezydent po zaopiniowaniu przez Komisję Mieszkaniową.

Następnie do 31 stycznia 2023 roku Prezydent zatwierdza listę mieszkaniową po rozpatrzeniu zastrzeżeń i uwag.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. można składać na piśmie do Komisji Mieszkaniowej zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu listy mieszkaniowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

Uwagi i zastrzeżenia należy złożyć w siedzibie lub wysłać pocztą na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Grudziądzka 159B.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMArchiwumZgodnie z 25 uchwały nr 520/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” wnioskodawcom w terminie 14 dni od daty wywieszenia projektu listy mieszkaniowej na rok 2023 przysługuje uprawnienie do wniesienia uwag i zastrzeżeń. Zastrzeżenia...ZGM Toruń