Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 16.07.2021r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gołębiej 3 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Jęczmienna 16

WM

Grażyna Janczarska

20,62

55,00

1.130,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan.

2.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. 218

GMT

Grażyna Janczarska

12,81

21,00

270,00

IIp., wod.kan., elektr., wc, co, internet, czasowa administracja

3.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. 212

GMT

Grażyna Janczarska

16,26

21,00

340,00

IIp., wod.kan., elektr., wc, co, internet, czasowa administracja

4.

Działowskiego 8 lok. 5

GMT

Grażyna Janczarska

51,57

26,50

1.370,00

piwnica, instal. wod.-kan., elektr.,c.o. , rolety w witrynach

5.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Grażyna Janczarska

25,66

18,00

460,00

Piwnica, wymaga remontu, instal. elektr.

6.

Działowskiego 8 lok. 8

GMT

Grażyna Janczarska

81,88

22,00

1.800,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,co,rolety w witrynach

7.

Działowskiego 8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

82,08

22,00

1.810,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,co,rolety w witrynach

8.

Fałata 35/37 lok. 5

WM

Grażyna Janczarska

270,55

45,00

12.170,00

Ip., 2 x wc, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

9.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

45,00

1.890,00

Ip., 2wc, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

10.

Sz.Chełmińska 163 lok. nr 2

GMT

Grażyna Janczarska

53,29

29,00

1.550,00

Parter, instal., elektr.,wod.-kan.,c.o.

11.

Mickiewicza 118 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

20,23

40,00

810,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., w.c.

12.

Poznańska 63/65 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

19,39

17,00

330,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., wspólne wc, c.o.

13.

Okólna 169 nr 3A

GMT

Grażyna Janczarska

64,00

17,00

1.090,00

Piwnica, instal. elektr., c.o., brak w.c.

14.

Kasztanowa 16

+ teren

GMT

Grażyna Janczarska

126,30

351,90

 

8,00

1,70

1.010,00

600,00

1610,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan.,brak ogrzewania

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

A-5 Sz. Okrężna 17

+ teren

+ teren z wiatą

Grażyna Janczarska

244,32

338,00

42,16

1,50

1,70

1,70

370,00

570,00

70,00

1.010,00

Instal. elektr.

2.

 B-65 Wały gen. Sikorskiego 27/29

Grażyna Janczarska

77,25

3,50

270,00

 

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-4 ul. Międzymurze 7/11

Grażyna Janczarska

16,96

9,30

160,00

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 14.07.2021r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152   tel. 664-923-508

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 16.07.2021r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr I Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gołębiej 3 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.za 1 m2...ZGM Toruń