Lokal użytkowy przy ul. Szerokiej 43 w Toruniu do wynajęcia !!

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego w atrakcyjnej dzielnicy miasta, w tzw. „sercu” Zespołu Staromiejskiego przy ul. Szerokiej 43 który odbędzie się w dniu 14.07.2021r. o godz. 10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). Lokal położony jest w kamienicy stanowiącej Wspólnotę Mieszkaniową.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Szeroka 43

WM

Grażyna Janczarska

102,90

195,00

20.065,50

Parter (80,70 m2) + piwnica (22,20 m2), instal. wod.-kan., elektr., ogrzewanie etażowe gazowe

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokal użytkowy przy ul. Szerokiej 43”, w terminie do dnia 12.07.2021r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Dotychczasowy najemca pozostawił w lokalu jego wyposażenie stałe, które zobowiązał się usunąć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i wzorem Umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152   tel. 664-923-508

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyLokal użytkowy przy ul. Szerokiej 43 w Toruniu do wynajęcia !!   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego w atrakcyjnej dzielnicy miasta, w tzw. „sercu” Zespołu Staromiejskiego przy ul. Szerokiej 43 który odbędzie się w dniu 14.07.2021r. o godz. 10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr...ZGM Toruń