Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych.

 

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Kościuszki 68

GMT

Krzysztof Maliszewski

17,75

440,00

 

Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy

2.

Mickiewicza 90

WM

Grażyna Janczarska

25,58

540,00

Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.

3.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

4.

Mickiewicza 63

GMT

Grażyna Janczarska

32,23

680,00

Piwnica, instal. wod.-kan.,c.o., do remontu

5.

Warszawska 14

WM

Krzysztof Maliszewski

34,30

720,00

Piwnica, instal. elektr. wod.-kan., brak ogrzewania

6.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Krzysztof Maliszewski

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

7.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, nr 211

GMT

Krzysztof Maliszewski

26,61

530,00

IIp., instal., elektr., wod.-kan., wc., insternet, ochrona, co., c.w., czasowa administracja

8.

Kopernika 33

WM

Krzysztof Maliszewski

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pomieszczenie

9.

Szczytna 5/7 nr 3

WM

Krzysztof Maliszewski

15,36

460,00

Parter, instal .wod.-kan.,elektr.,c.o.

10.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 219

GMT

Krzysztof Maliszewski

12,41

250,00

IIp.,instal.elektr., wod.-kan., wc wsp. czas. administracja

11.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. P8

GMT

Krzysztof Maliszewski

8,64

170,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

12.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 214

GMT

Krzysztof Maliszewski

16,38

320,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

13.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 213

GMT

Krzysztof Maliszewski

33,57

670,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

14.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 101,102,104

GMT

Krzysztof Maliszewski

63,51

1.270,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

15.

Łazienna 28

WM

Krzysztof Maliszewski

54,35

1.140,00

Parter, oficyna do remontu, instal. elektr. ,wod.-kan., c.o.

16.

Kopernika 25

WM

Krzysztof Maliszewski

105,80

2.220,00

Piwnica z pom. technicznym z zaworami, które należy udostępniać w przypadku awarii i odczytów, instl.wod.-kan.,c.o.

17.

Wschodnia 36D

GMT

Krzysztof Maliszewski

126,50

2.530,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.gazowe

18.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

24,46

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

19.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

20.

Gagarina 152 lok. 2

GMT

Grażyna Janczarska

151,80

6.100,00

Parter, instal.elektr., wod.-kan.,c.o.,w.c.

21.

Fałata 34/36

WM

Grażyna Janczarska

112,39

5.840,00

Parter, instal.elektr.,wod.-kan.,c.o.,w.c.

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Wschodnia 23A

+ teren

Krzysztof Maliszewski

29,58

72,00

B-43

180,00

 

2.

Okólna 188

Grażyna Janczarska

185,00

C-80

240,00

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Słowackiego 125/131

Grażyna Janczarska

20,00

G-2

220,00

kanał

2.

Rybaki 51C

Grażyna Janczarska

16,53

G-1

180,00

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

7

113,00

blokada

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  27.01.2021r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  (pok. nr 16) .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 27.01.2021r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

  • Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,     tel. 664-923-508
  • Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3,     tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

 Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

 Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych.   LOKALE UŻYTKOWE: Lp. Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Kościuszki 68 GMT Krzysztof Maliszewski 17,75 440,00   Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy 2. Mickiewicza 90 WM Grażyna Janczarska 25,58 540,00 Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew. 3. Klonowica 26 WM Grażyna Janczarska 35,00 320,00 Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu. 4. Mickiewicza 63 GMT Grażyna...ZGM Toruń