Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego może zostać obniżony o 20%, 30%, a nawet 40%. O wysokości zastosowanej zniżki decyduje wysokość uzyskiwanych dochodów. Im mniejszy dochód, tym obniżka czynszu jest większa.

zniżka kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe dla gospodarstwa wieloosobowego
-40% dochód mniejszy niż 50% najniższej emerytury dochód mniejszy niż 30% najniższej emerytury
-30% dochód większy niż 50% najniższej emerytury i mniejszy niż 60% najniższej emerytury dochód większy niż 30% najniższej emerytury i mniejszy niż 40% najniższej emerytury
-20% dochód większy niż 60% najniższej emerytury i mniejszy niż 70% najniższej emerytury dochód większy niż 40% najniższej emerytury i mniejszy niż 50% najniższej emerytury

Od 1 marca 2020 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł. Kryteria dochodowe, umożliwiające zastosowanie zniżki kształtują się następująco:

zniżka kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednooosobowego kryterium dochodowe dla gospodarstwa wieloosobowego
-40% dochód < 600,00 zł dochód < 360,00 zł
-30% 600,00 zł < dochód < 720,00 zł 360,00 zł < dochód < 480,00 zł
-20% 720,00 zł < dochód < 840,00 zł 480,00 zł < dochód < 600,00 zł

Obniżony czynsz obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca po dacie złożenia wniosku. Jednocześnie różnica pomiędzy czynszem zapłaconym przez najemcę do czasu uwzględnienia wniosku, a czynszem obniżonym zaliczona zostaje na poczet przyszłych opłat czynszowych. Obniżka czynszu obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

Co należy zrobić?

Aby ubiegać się o obniżenie opłat czynszowych należy pisemnie wystąpić do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów za ostatnie 3 miesiące.

szczegółowych informacji udziela pracownik ZGM pod nr tel.: 56 65 7 75 31

 

ZGMLokale mieszkalne i eksploatacjaCzynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego może zostać obniżony o 20%, 30%, a nawet 40%. O wysokości zastosowanej zniżki decyduje wysokość uzyskiwanych dochodów. Im mniejszy dochód, tym obniżka czynszu jest większa. zniżka kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe dla gospodarstwa wieloosobowego -40% dochód mniejszy niż 50% najniższej emerytury dochód mniejszy niż 30% najniższej emerytury -30% dochód...ZGM Toruń