Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymało klucze do mieszkań w ramach czwartej edycji programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Przekazanie kluczy w dniu 29 października 2018 roku miało miejsce w jednym z przyznanych mieszkań, przy ul. Staszica. Odebrało je z rąk prezydenta Michała Zaleskiego troje z pięciorga absolwentów.

– „Mieszkanie dla absolwenta” to projekt potrzebny i oczekiwany. Dla absolwentów toruńskich uczelni wyższych stanowi dodatkowy impuls do tego, aby ze swoimi kwalifikacjami i umiejętnościami pozostali na lokalnym rynku gospodarczym. Dzięki tym najbardziej utalentowanym młodym ludziom rozwój miasta jest ciekawszy i bardziej wielorakipowiedział prezydent Michał Zaleski.

W 2018 roku w ramach realizacji programu wpłynęło 10 wniosków, z których zostało wytypowanych 5 absolwentów z UMK. Przygotowano dla nich 5 pełnostandardowych mieszkań w dobrych lokalizacjach: przy ul. Fałata (dwa mieszkania), ul. Broniewskiego, ul. Staszica oraz ul. Moniuszki.

 

Absolwenci, którzy odebrali klucze do mieszkań, nie kryli zadowolenia. – Mieszkanie jest bardzo przytulne i funkcjonalne, do tego jasne i świeżo wyremontowane. Znajduje się w bardzo dobrym punkcie, będę miała łatwy dojazd do pracypowiedziała Klaudia Rejman, absolwentka Konserwacji Dzieł Sztuki, która otrzymała od komisji realizującej program „Mieszkanie dla absolwenta” najwyższą liczbę punktów. To ona zamieszka w mieszkaniu przy ul. Staszica. – Jest to niesamowita gratyfikacja dla absolwentów, którzy przez tyle lat wkładali wiele pracy w naukę, w swój rozwój i chcą teraz zostać w Toruniudodał Mikołaj Dembek, absolwent Wydziału Chemii.

 

– Lokale, które są przygotowane w ramach programu, nadają się wprost do wprowadzenia, są wyremontowane, wyposażone w łazienkę, centralne ogrzewanie. Przeważnie są to mieszkania jednopokojowe, choć zdarzały się i mieszkania dwupokojowe. Czynsz za wynajmowany lokal wynosi 6,60 zł za metr kwadratowy. To znacznie niższa kwota niż wynajmowanie mieszkania na wolnym rynku. Przez cztery lata funkcjonowania tego programu z otrzymanego mieszkania jak dotychczas zrezygnowała jedna osobawyjaśniła Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia.

 

Nabór wniosków w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:
– posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;

– nie ukończyli 30. roku życia;

– są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;

– ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;

– prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;

– nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

 

Wnioski weryfikuje pod względem formalnym Biuro Mieszkalnictwa UMT, natomiast ocenę wniosków oraz wybór kandydatów przeprowadza 7-osobowa Komisja ds. Realizacji programu absolwent (powołana zarządzeniem PMT nr 106 z dnia 6.05.2015 – zarządzenie określa również wzór wniosków i regulamin pracy komisji).
Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach niniejszego programu są zawierane na okres maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, Gmina będzie mogła zawrzeć umowy najmu na czas nieokreślony.

Uchwała nr 890 RMT z dn. 23.10.2014 r. przewiduje, że w ramach realizacji programu rokrocznie będzie przeznaczonych do pięciu  mieszkań.

 

 

Fot. Adam Zakrzewski

 

https://i2.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/klucz_3.jpg?fit=1024%2C698&ssl=1https://i2.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/klucz_3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualności  Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymało klucze do mieszkań w ramach czwartej edycji programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Przekazanie kluczy w dniu 29 października 2018 roku miało miejsce w jednym z przyznanych mieszkań, przy ul. Staszica. Odebrało je z rąk prezydenta Michała Zaleskiego troje z pięciorga absolwentów. - „Mieszkanie dla absolwenta” to...ZGM Toruń