Komunikat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Torunia

W związku z kontynuacją przez Gminę działań zmierzających do budowy lokali mieszkalnych wspólnie z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (TTBS) na terenie Torunia przy ul. Poznańskiej 294 C, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (ZGM), chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali przeznaczonych na najem socjalny, lokali zw. ze stosunkiem pracy oraz tymczasowych pomieszczeń) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania.

Warunkiem przejęcia nowego lokalu będzie zawarcie nowej umowy najmu ze stawką czynszu jak dla nowych gminnych lokali mieszkalnych (tj. 8,18 zł/m2) oraz wpłata kaucji w wysokości “12-krotności miesięcznego czynszu. Administratorem nowego zasobu będzie TTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17.

Wniosek (wg załączonego wzoru) należy przesłać na adres Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie od dnia 5 września do dnia 30 września 2022 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kopia aktualnie trwającej umowy najmu na lokal mieszkalny zainteresowanej osoby. Wniosek będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Torunia i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Punktach Informacyjnych UMT. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (56) 611-83-75.

Pełna treść komunikatu do pobrania tutaj.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościKomunikat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia W związku z kontynuacją przez Gminę działań zmierzających do budowy lokali mieszkalnych wspólnie z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (TTBS) na terenie Torunia przy ul. Poznańskiej 294 C, Wydział Gospodarki Nieruchomościami ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu...ZGM Toruń