Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 26.08.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Szosa Chełmińska 163 lok. 2  GMT

Grażyna Janczarska

53,29

40,50

2.160,00

Parter, instal. wod.-kan., elektr.,c.o. z sieci miejskiej

2.

Mickiewicza 63

GMT

Grażyna Janczarska

30,80

46,00

1.420,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o., c.w.

3.

Rynek Staromiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

113,50

200,00

22.700,00

Parter (70,60m2)+piwnica (42,90m2), instal. elektr., wod.-kan., wc, ogrzew. gazowe, planowane przejęcie lokalu od dotychczasowego najemcy w II poł. sierpnia br. lub I poł. września br.

4.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 117

GMT

Aleksandra Mielczarek

12,05

22,00

270,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., c.o., internet, czasowa admin.

5.

Sklodowskiej-Curie 41a lok.214

GMT

Aleksandra Mielczarek

16,38

22,00

360,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o., internet, czasowa admin.

6.

Sklodowskiej-Curie 41a lok.207

GMT

Aleksandra Mielczarek

16,85

22,00

370,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o., internet, czasowa admin.

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Gagarina 140-150

nr 1

Grażyna Janczarska

12,50

117,00

120,00

Blokada miejsca

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 24.08.2022r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, m miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 26.08.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka...ZGM Toruń