Złóż wniosek na podwórko

Podwórka na starówce będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. Miasto przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Moje podwórko”. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r.

Program „Moje podwórko” skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego. W ramach programu można ubiegać się o środki na zagospodarowanie użytkowanych podwórek i dziedzińców, zlokalizowanych na gruntach gminnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty.  W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych zorganizuje się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia proponowana kwota współfinansowania to nawet 50 tys. zł. Wnioski można wskładać do 30 kwietnia 2015r. w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (wejście od ul. Podmurnej).

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury
i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

Wnioski mogą dotyczyć nakładów, których odbiór możliwy jest do końca października roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. W szczególnych sytuacjach termin odbioru nakładów może zostać przesunięty. Wyboru przedsięwzięć pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym dokonywać będzie Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/ProjektPodworko.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/ProjektPodworko.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMAktualnościZłóż wniosek na podwórko Podwórka na starówce będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. Miasto przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Moje podwórko”. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r. Program „Moje podwórko” skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego. W ramach programu...ZGM Toruń