Zasady wynajmu dla branż chronionych

Na sesji 4 września br. miejscy Radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Założeniem zmiany w uchwale nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. jest wprowadzenie zasad wynajmowania gminnych lokali użytkowych położonych na obszarze Zespołu Staromiejskiego na preferencyjnych warunkach dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Zmiana zakłada dodanie zapisu dającego możliwość zastosowania obniżki stawki czynszu za najem gminnego lokalu użytkowego, jednak nie większej niż 30%, na okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Z obniżki będą mogły skorzystać mikroprzedsiębiorstwa pozostające najemcami lokali użytkowych na terenie Zespołu Staromiejskiego, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie branż wymienionych na liście branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Stawki czynszu za lokale użytkowe położone na obszarze Zespołu Staromiejskiego miasta Torunia, tj. obszarze ograniczonym ulicami: Bulwar Filadelfijski, Aleja Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Wola Zamkowa, wynajmowane przez mikroprzedsiębiorstwa na prowadzenie działalności gospodarczej w branży wskazanej poniżej mogą być obniżone na wniosek najemcy, nie więcej jednak niż o 30%.

Kolejne obniżki stawki stosuje się na wniosek najemcy przez następne okresy dwunastomiesięczne, jeżeli przedsiębiorca złoży oświadczenie, o dalszym prowadzeniu działalności.

Lista branż chronionych, zanikających i preferowanych:

  1. szewstwo naprawkowe
  2. obuwnictwo miarowe
  3. wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego
  4. krawiectwo naprawkowe
  5. krawiectwo miarowe
  6. modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo
  7. gorseciarstwo na miarę
  8. naprawa sprzętu AGD i RTV
  9. ślusarstwo
  10. stolarstwo
  11. tapicerstwo
  12. kaflarstwo
  13. zduństwo
  14. garncarstwo
  15. witrażownictwo
  16. organmistrzostwo
  17. naprawa i konserwacja wag
  18. zegarmistrzostwo
  19. kowalstwo artystyczne
  20. odlewnictwo artystyczne
  21. rymarstwo
  22. złotnictwo artystyczne
  23. introligatorstwo
  24. kuśnierstwo
  25. szklarstwo
  26. sztukatorstwo
  27. grawerstwo /w kamieniu i metalu/
  28. brązownictwo i pozłotnictwo
  29. kaletnictwo
  30. wyprawa skór futerkowych
  31. tokarstwo w drewnie
  32. rzeźba w drewnie
  33. usługi fotograficzne
  34. lutnictwo
  35. antykwariaty
  36. księgarnie
  37. magiel
  38. renowacja zabytkowych przedmiotów
  39. filatelistyka
  40. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki sklasyfikowana w sekcji J w dziale 62 wg PKD (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W załączeniu Uchwała Rady Miasta Torunia Nr 414/2012 i przedstawiony na 59. sesji Rady Miasta Torunia projekt wprowadzonych zmian.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/WynajemBranzeChronione.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/WynajemBranzeChronione.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMAktualnościZasady wynajmu dla branż chronionych Na sesji 4 września br. miejscy Radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Założeniem zmiany w uchwale nr 414/12 Rady Miasta...ZGM Toruń