Od 6 lipca 2020 r. przedsiębiorcy wynajmujący lokale będące w zasobach Gminy Miasta Toruń mogą składać wnioski o umorzenie czynszu. Pierwotnie w oficjalnych komunikatach o wsparciu dla lokalnego biznesu informowano, że można będzie o nie wnioskować „po odwołaniu stanu epidemii”.

Zwrot używany do tej pory w komunikatach należy rozumieć jako „po odwołaniu zakazów w prowadzeniu działalności”.

– Mogę potwierdzić, że od dziś najemcy lokali użytkowych mogą składać wnioski o umorzenie czynszu za okres, w którym lokal był zamknięty, na zasadach ogłoszonych w programie – informuje prezydent Torunia Michał Zaleski.

Pakiet „Toruń dla Przedsiębiorców” został wprowadzony 24 marca 2020 r. Zakłada on m.in. możliwość umorzenia czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

System został skonstruowany w taki sposób, aby największą pomoc skierować do tych najemców, którzy najdłużej będą dotknięci zakazem prowadzenia działalności. Umorzenie wynosi 50% za pierwszy miesiąc zamknięcia lokalu, 75% za drugi miesiąc i 100% za trzeci i każdy kolejny, w którym lokal był zamknięty.

Zaproponowano, aby najemcy w pierwszej kolejności składali wnioski o odroczenie terminu płatności do października br., a „po odwołaniu stanu epidemii” – o umorzenie.

Z racji zniesienia obostrzeń, pomimo trwającego stanu epidemii, przedsiębiorcy mogą jednak prowadzić działalność. Dlatego wnioski o wsparcie w ramach pakietu można składać od 6 lipca 2020 r., a nie dopiero “po odwołaniu stanu epidemii”.

Mając powyższe na uwadze przedsiębiorcy, będący najemcami i prowadzącymi działalność w lokalach użytkowych, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i którzy dokonali zamknięcia lokalu dla bezpośredniej obsługi klientów w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie zamknięcia odnotowali spadek przychodów z działalności wynoszący nie mniej, niż 50% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

W powyższej sprawie odsyłamy do materiału opisanego w programie „Toruń dla przedsiębiorców”, gdzie znajdują się również formularze do pobrania wraz z niezbędnymi załącznikami.

Uwaga: z wnioskiem o umorzenie przedsiębiorca może wystąpić za niezapłacony czynsz w okresie zamknięcia lokalu.

Dokumenty, które min. muszą złożyć przedsiębiorcy to dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, w tym utratę możliwości zarobkowania na skutek stanu epidemicznego spowodowanego występowaniem wirusa SARS-CoV-2 ( niezbędne – sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy i za bieżący rok, a w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów: wydruk zestawienia przychodów i kosztów w układzie miesięcznym za rok poprzedni i bieżący, dla pozostałych przedsiębiorców: ewidencja przychodów lub rejestr sprzedaży VAT, w przypadku karty podatkowej: oświadczenie).

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/12/Przetarg10.jpg?fit=640%2C960&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/12/Przetarg10.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaAktualnościPrzetargi, ofertyOd 6 lipca 2020 r. przedsiębiorcy wynajmujący lokale będące w zasobach Gminy Miasta Toruń mogą składać wnioski o umorzenie czynszu. Pierwotnie w oficjalnych komunikatach o wsparciu dla lokalnego biznesu informowano, że można będzie o nie wnioskować „po odwołaniu stanu epidemii”. Zwrot używany do tej pory w komunikatach należy rozumieć jako...ZGM Toruń