Zakończyła się modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy Miasta Toruń przy ul. Jagiellończyka/ Piastowskiej, Letniej i Mickiewicza.

Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 polegała na remoncie części wspólnych budynku tj. m. in. remont dachu wraz z kominami, rynnami, rurami spustowymi, remont elewacji z balkonami, remont podwórka, klatek schodowych, remont piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji, ocieplenie poddasza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Na modernizację kamienicy przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 pozyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 2.527.949 zł. Kwotę 2.261.849 zł stanowiły środki unijne, ponad 266.099 zł pochodziło z budżetu państwa, natomiast Gmina Miasta Toruń poniosła koszt w wysokości ponad 133.049 zł.

Koszt wszystkich prac remontowo-modernizacyjnych wyniósł łącznie prawie 3.687.459 zł w tym: rewitalizacja – 2.798.000 zł. Poza rewitalizacją kamienicy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z własnych środków, podpisując odrębną umowę z wykonawcą, dokonał kompleksowej wymiany stolarki okiennej w lokalach za kwotę ponad 374.228 zł, jak również wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych oraz montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co kosztowało około 513.488 zł.

Narożna kamienica położona w Toruniu przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 188. Zbudowana została na przełomie XIX i XX wieku. Posiada dwie klatki schodowe, jest podpiwniczona. Pełni funkcję mieszkalną – znajduje się tu 14 mieszkań oraz jeden lokal użytkowy, który wynajmowany jest organizacji pozarządowej „Łączymy Pokolenia”. Budynek jest zamieszkały.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letnia 20 w Toruniu polegała w szczególności na wykonaniu termomodernizacji z remontem dachu i elewacji, dociepleniu ścian, remoncie klatki schodowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i domofonowej oraz rekultywacji terenu podwórza, obejmującej nowe nasadzenia. Prace trwały do września 2022 r.

Koszt rewitalizacji obiektu przy ul. Letnia 20 wyniósł 594.798 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 566.483 zł pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Przy ul. Letniej 20, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dodatkowo – w ramach własnych środków – zlecił wykonanie robót polegających na montażu masztu i anten zbiorczych na dachu budynku mieszkalnego na kwotę 10.928 zł.

Budynek przy ul. Letniej 20 powstał w 1932 r. i jest to jeden z ostatnich śladów miasteczka poligonowego, które powstało tutaj na przełomie XIX i XX wieku. Baraków dla ćwiczących na podgórskim poligonie żołnierzy cesarskiej armii było około 50. Mieszkali tu, ale i mieli kasyno, kantynę, pocztę, liczne magazyny etc. Częścią miasteczka była też kolej wąskotorowa, wieża ciśnień i wieża obserwacyjna. Większości baraków dawnego miasteczka już nie ma. Przetrwał jednak budynek przy ul. Letniej 20 – dawna kuchnia poligonowa. W roku 2001 przejęła go Gmina Miasto Toruń. Obecnie znajduje się w nim 12 mieszkań.

W listopadzie 2022 r. zakończyły się także prace związane z modernizacją części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150. Przedmiotem rewitalizacji było wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych obejmujących m.in: remont dachu i elewacji, wymianę pokrycia dachu, przemurowanie kominów, remont schodów zewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej na elewacji budynku.

W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa stanu budynków pod względem technicznym i estetycznym.

Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 146 kosztowała ponad 1.895.769 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wyniosło 1.800.981 zł. Koszt modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 148 wyniósł 1.648.916 zł, przy kwocie dofinansowania w wysokości 1.566.470 zł. Z kolei modernizacja obiektu przy ul. Mikiewicza 150 kosztowała ogółem 1.685.999 zł, a dofinansowanie wyniosło 1.601.699 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dodatkowo ze środków własnych postawił dwie wiaty śmietnikowe. Jedna wiata dla budynku przy ul. Mickiewicza 146 kosztowała 28.905 zł, druga dla budynków przy ul. Mickiewicza 148-150 – 58.000 zł.

Budynki przy ul. Mickiewicza 146,148 i 150 wzniesione w latach 1882-84 w konstrukcji szkieletowej o długości 94 m każdy, stanowiły część nieistniejącego już obszernego kompleksu koszarowego powstałego dla 4. Pułku Ułanów von Schmidta w pobliżu pośredniego fortu artyleryjskiego IVa (obecnie fort IX Bolesław Chrobry). Zachowane monumentalne budynki mieszkalne wybudowane są na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitem środkowym oraz dwoma skrzydłami bocznymi. Korpus główny jako dwukondygnacyjny, zaś ryzality i skrzydła jako trzykondygnacyjne. Kwaterunkowi wojsk służyły do roku 1945. W roku 2011 dawne koszary ułańskie zostały objęte ochroną konserwatorską jako wyjątkowy w skali miasta element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia. W tych trzech budynkach znajduje się 141 mieszkań, z czego połowa to socjalne. Mieszka w nich prawie pół tysiąca osób.

Źródło i galeria zdjęć: Toruńskie budynki odzyskują blask | www.torun.pl

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2023/06/2_213.jpg?fit=800%2C599&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2023/06/2_213.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościZakończyła się modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy Miasta Toruń przy ul. Jagiellończyka/ Piastowskiej, Letniej i Mickiewicza. Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 polegała na remoncie części wspólnych budynku tj. m. in. remont dachu wraz z kominami, rynnami, rurami spustowymi, remont elewacji z balkonami, remont podwórka, klatek...ZGM Toruń