W listopadzie 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkanie dla Absolwenta” na rok 2023. Program ten jest realizowany od 2015 roku. Łącznie, do 2022 r., przyznano 38 lokali dla najlepszych uczestników programu. W tym roku zgłoszeń było 8. Komisja ds. realizacji programu „Mieszkanie dla Absolwenta” wybrała 5 absolwentów toruńskich uczelni, dla których przygotowane lokale mieszkalne w następujących budynkach: ul. Podgórna 83, Reja 29, Fałata 75, Rydygiera 6.

Kryteria punktowane przez Komisję obejmują:

– średnią ocen,

– publikacje naukowe, udział w konferencjach, seminariach naukowych, wystawach artystycznych projektach badawczych/artystycznych lub zgłoszenia patentu w Urzędzie Patentowym, bądź do Rzecznika Patentowego (tutaj wybierane jest jedno najwyżej punktowane dla absolwenta),

– studia doktoranckie lub stopień doktora (uprawnianych jest maksymalnie 3 doktorantów gdy ubiega się więcej osób spełniających kryterium).

W edycji na rok 2023 przyznano uprawnienie do lokalu gminnego w ramach Programu „Mieszkanie dla absolwenta” dla:

 • Pana Pawła Nowaka – średnia ocen 4,90,  absolwent UMK Wydział Chemii, otrzymał łączną liczbę 7  punktów za: średnią ocen (3 pkt), publikacje naukowe (3 pkt) oraz  I rok studiów doktoranckich (1 pkt),
 • Panią Annę Laskowską – średnia ocen 4,81,  absolwentka UMK Wydział Chemii, otrzymała łączną liczbę 7  punktów  za: średnią ocen (2 pkt), publikacje naukowe (3 pkt), oraz  IV rok studiów doktoranckich (2 pkt),
 • Pani Roksana Herbasz – średnia ocen 4,79 absolwentka UMK Wydział Pedagogika, otrzymała 6 pkt (1 pkt za średnią, 3 pkt za konferencje naukowe oraz 2 pkt za kontynuację działalności naukowej w ramach II roku studiów doktoranckich),
 • Pana Krystiana Lachora – średnia ocen 4,88, absolwent  AKSiM Informatyka Medialna, otrzymał łączną liczbę 5 punktów  za: średnią ocen (2pkt) oraz  wystawy artystyczne  (3 pkt),
 • Pani Oliwia Gemza – średnia ocen 4,93,  absolwentka UMK Wydział Humanistyczny, otrzymała łączną liczbę 4  punktów  za: średnią ocen (3 pkt), udział w konferencjach naukowych (1 pkt)  – o tym miejscu decydowała wysokość średniej ocen w wyniku remisu pkt.

Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach niniejszego programu są zawierane na okres maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, gmina będzie mogła zawrzeć umowy najmu na czas nieoznaczony.

Czynsz najmu lokali wynosi od 6,71 zł/m2 do 7,38 zł/m2. Do czynszu będą doliczane opłaty według zużycia mediów (woda, c.o., gaz. oraz wywóz nieczystości).

5 gminnych lokali, o powierzchni ok. 40m2, pozostających w administracji ZGM, przeszło gruntowne remonty polegające na wymianie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej gazowej. W przypadku jednego z lokali została przeprowadzona zmiana sposobu ogrzewania z ogrzewania piecowego na ogrzewanie gazowe, został zamontowany dwufunkcyjny piec gazowy. W mieszkaniach wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową. Wykonano posadzki, położono panele w pokojach i przedpokojach, w kuchniach i łazienkach położono płytki. Na ścianach i sufitach położono gładzie, a następnie zostały pomalowane. W łazienkach wykonano tak zwany biały montaż, to jest prysznice lub wanny, umywalki, muszle ustępowe, natomiast w kuchniach zostały zamontowane kuchenki oraz zlewozmywaki na szafkach.

Remont poszczególnych mieszkań, w których nie zmieniono sposobu ogrzewania, kosztował ok. 60-70 tysięcy zł, natomiast lokalu, w którym zmieniano sposób ogrzewania blisko
100 tys. zł. Łączny koszt remontu wyniósł blisko 360 tys. zł.

 

Program „Mieszkanie dla absolwenta” jest realizowany w oparciu o uchwałę nr 520/20 Rady Miasta Torunia z 19.11.2020 r. w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.

W programie mogą uczestniczyć osoby, które:

 1. posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
 2. nie ukończyły 30 roku życia;
 3. są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
 4. ukończyły studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
 5. prowadziły działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;
 6. nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

Nabór wniosków trwa każdego roku do 31 lipca.

 

Fot. Małgorzata Litwin, Dorota Benz-Kostrzewska

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_11-Klucze_dla_absolwenta_Malgorzata-Litwin-1-scaled.jpg?fit=1024%2C672&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_11-Klucze_dla_absolwenta_Malgorzata-Litwin-1-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościW listopadzie 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkanie dla Absolwenta” na rok 2023. Program ten jest realizowany od 2015 roku. Łącznie, do 2022 r., przyznano 38 lokali dla najlepszych uczestników programu. W tym roku zgłoszeń było 8. Komisja ds. realizacji programu „Mieszkanie dla Absolwenta” wybrała 5 absolwentów toruńskich uczelni,...ZGM Toruń