Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 20.02.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 212 z wejściem na II piętrze).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Sukiennicza 20 lok. 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

13,46

53,00

710,00

Parter, instal. elektr., z.w.,kanal.,podgrzewacz c.w., co z sieci miejskiej

2.

Rynek Nowomiejski 23

WM

Aleksandra Mielczarek

48,87

66,00

3.200,00

Parter, wc do remontu na korytarzu, instal.. elektr., kanal.,z.w., ogrzewanie piecowe

3.

Poznańska 6/8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

99,30

47,00

4.670,00

Parter ( w tm piwnica o pow.11,83m2), 2 pomieszczenia, instal. elektr.,kanaliz.,z.w., brak ogrzew.,wymaga remontu

4.

Skłodowskiej-Curie 41a lok.214

GMT

Aleksandra Mielczarek

16,38

26,00

430,00

IIp., 2 pomieszczenia wc w korytarzu, instal. elektr.,wod.-kan.,co z sieci m.,internet, alarm

5.

Fałata 34/46

WM

Grażyna Janczarska

35,60

53,00

1.900,00

IIp., 4 pomieszczeń +wc wspólne, istal.elektr., wod.-kan, wc., co z sieci m., budynek przychodni

6.

Mickiewicza 98 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

110,90

26,00

2.900,00

Piwnica do remontu, 7 pomieszczeń, instal. elektr.,kanalizac.,z.w.

7.

Matejki 8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

43,93

26,00

1.140,00

Piwnica do remontu, 4 pomieszczenia, instal.elektr., kanalizac., z.w., gazowa.

8.

Mickiewicza 63 lok. nr 2   GMT

Grażyna Janczarska

32,23

26,00

840,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,c.o. z sieci m.

9.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 209

GMT

Aleksandra Mielczarek

15,72

26,00

410,00

IIp., 1 pomieszczeni,e wc w korytarzu, instal. elektr.,wod.-kan.,co z sieci m.,internet, alarm

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

B-54 Szosa Lubicka 86    GMT

Aleksandra Mielczarek

50,00

10,00

700,00

2 pomieszczenia, Instal. elektr., z.woda, szambo

2.

B-50 Cyprysowa 1-3

GMT

Aleksandra Mielczarek

102,87

85,00

2,60

2,30

410,00

210,00

6 pomieszczeń +korytarz, instal. elektr.

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Szosa Okrężna 4f

G-1

Grażyna Janczarska

18,50

15,00

280,00

 

2.

Międzymurze 7/11 G-5

Aleksandra Mielczarek

15,50

14,10

220,00

 

3.

PCK 37

Aleksandra Mielczarek

17,40

14,10

250,00

Instal. elektr.

4.

Kościuszki 68

Aleksandra Mielczarek

16,16

14,10

240,00

 

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Gagarina 140-150

nr 14

Grażyna Janczarska

12,50

110,00

110,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

nr 7

Grażyna Janczarska

12,50

135,00

135,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

nr 5

Grażyna Janczarska

12,50

135,00

130,00

blokada

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 16.02.2024r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

 

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

 

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

 

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, garażu i miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/09/4-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/09/4-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 20.02.2024r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 212 z wejściem na II piętrze).  LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow....ZGM Toruń