Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 03.08.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

642,80

15,00

9.640,00

Hala wolnostojąca 1 pomieszczenie/czasowa administracja

2.

Matejki 20/22 lok.19

WM

Grażyna Janczarska

24,00

18,00

430,00

Piwnica do remontu, instal.,elektr.,kanal.,z.w. wc, 2 pomieszczenia

3.

Czereśniowa 12-18

+teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

357,50

378,00

18,00

2,30

6.430,00

870,00

7.300,00

Parter, instal.elektr., kanal.,z.w., 2x wc, 11 pomieszczeń

4.

Winna 17 lok. III/4

GMT

Aleksandra Mielczarek

114,00

15,00

1.710,00

Hala, 1 pomieszczenie

5.

Waryńskiego 19

GMT

Aleksandra Mielczarek

56,97

21,00

1.200,00

Parter, instal. elektr., szambo, zimna woda

6.

Warszawska 2

WM

Aleksandra Mielczarek

22,96

17,00

390,00

Piwnica,1 pomieszczenie

7.

Konopnickiej 24 lok.1 

WM

Grażyna Janczarska

40,40

38,00

1.540,00

Piwnica do remontu, instal.elektr.,wod.-kan., z.w., wc poza lokalem, zwolnienie z czynszu na 3 mies.

8.

Mickiewicza 90 lok.1

WM

Grażyna Janczarska

39,38

53,00

2.090,00

Piwnica do remontu, instal.elektr., wod.-kan., z.w., wc, zwolnienie z czynszu na 3 m-ce

9.

Bydgoska 58 lok.1

WM

Grażyna Janczarska

29,10

66,00

1.920,00

Parter, instal.elektr.,wod.-kan.,wc, brak ogrzewania

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

A-17 ul. Polna 4 

+ pom.gospod.

GMT

Grazyna Janczarska

68,63

15,00

3,00

3,00

260,00

Instal. elektr.

3 komory i korytarz

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow.

w m2

Stawka wywoł.
za 1m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI

1.

Szosa Lubicka 53

Grażyna Janczarska

20,00

15,00

300,00

Instal. elektr.

2.

G-1 ul. Poznańska 46

Grażyna Janczarska

16,50

12,00

200,00

 

3.

Wały Gen. Sikorskiego 26-28

Aleksandra Mielczarek

40,00

15,00

600,00

 

4.

Żwirki i Wigury 54

Aleksandra Mielczarek

18,70

15,00

280,00

Instal. elektr.

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 01.08.2023r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

 

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

 

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

 

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/09/2-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/09/2-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 03.08.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31 (salka nr 211 z wejściem na II piętrze).  LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka...ZGM Toruń