Zapraszamy do wzięcia udziału przetargu ustnym – licytowanym na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych oraz terenów, który odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto
Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1. Kościuszki 92 WM Krzysztof Maliszewski 42,45 21,00 890,00 Parter do remontu, instal. elektr.,  wod. – kan., piece.
2. Wschodnia 36D GMT Krzysztof Maliszewski 30,00 21,00 930,00 I p., instal. elektr., wod.-kan., w.c., c.o.,3 pomieszczenia…czasowa administracja
3. M. Skłodowskiej-Curie 41a GMT

 

Krzysztof Maliszewski 12,41 29,00 360,00 IIp., instal. elektr.,wod.-kan.,wc.
4. Mickiewicza 49-49A lok. nr 3

WM

Grażyna

Janczarska

15,32 32,00 490,00 Parter, instal.elektr., wod-kan.,wc, wejście z klatki schodowej
5. M. Skłodowskiej-Curie 41a GMT Krzysztof Maliszewski 17,42 29,00 510,00 I p., instal. elektr., wod-kan.,w.c., c.o., internet
6. Fałata 34-36 lok. nr 9 WM Grażyna

Janczarska

25,10 32,00 800,00 II piętro, instal. elektr., c.o., bez w.c.

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia

w m2

Stawka wyw. netto za 1m2 Wysokość wadium Uwagi
1. Wały Gen. Sikorskiego 9

+ teren

Krzysztof Maliszewski 366,00

 

100,00

3,00

 

0,80

1.180,00
2. A-3

Szosa Okrężna 1

+ teren

+ 1 garaż blaszany

+ 1 wiata

Grażyna

Janczarska

180,00

 

 

798,90

21,11

96,99

3,00

 

 

0,80

7,00

3,10

 

 

 

 

1.630,00

 

TEREN POD GARAŻ BLASZANY:

L.p. Adres lokalu Administrator Pow.

w m2

Opłata wywoł.
netto za miejsce
Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1. Żeromskiego 6A Grażyna Janczarska 15,00 120,00 miesięcznie 120,00 miejsce pod garaż nr 17

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia

w m2

Stawka wyw. netto za 1m2 Wysokość wadium Uwagi
1. Gałczyńskiego 40b (G-3) Grażyna

Janczarska

18,00 10,00 180,00
2. Poznańska 46 (G-1) Grażyna

Janczarska

16,50 10,00 170,00 kanał

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004      z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 14.12.2018r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.                 W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku nie dopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3  tel. 664-922-684.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/3.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZapraszamy do wzięcia udziału przetargu ustnym - licytowanym na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych oraz terenów, który odbędzie się w dniu 18.12.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców...ZGM Toruń