Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 25.05.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Rynek Nowomiejski 24

WM

Aleksandra Mielczarek

22,80

24,00

550,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,do remontu

2.

Grudziądzka 151

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,23

19,00

2.490,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,do remontu

3.

Kopernika 42

GMT

Aleksandra Mielczarek

38,38

47,00

1.800,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan., do odświeżenia

4.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 204

GMT

Aleksandra Mielczarek

24,01

24,00

580,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o., internet, czasowa admin.

5.

Łazienna 28

WM

Aleksandra Mielczarek

106,16

19,00

2.020,00

Parter, instal. wod.-kan.,elektr.,c.o.,w podwórzu,,w.c. do remontu

6.

Mickiewicza 49-49A lok. nr 5

WM

Grażyna Janczarska

85,72

46,00

3.940,00

Parter (+ piwnica o pow. 16,18m2), instal. elektr., wod.-kan., wc, brak ogrzewania

7.

Winna 17 bud. X

GMT

Aleksandra Mielczarek

106,50

17,00

1.810,00

Parter do remontu, instal. doprowadzone do budynku

8.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

37,00

2.650,00

Piwnica, instal.  elektr., wod.-kan.,c.o. 

9.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

37,00

1.270,00

Piwnica, instal.wod.-kan.,elektr.

10.

Rynek Nowomiejski 23 WM

Aleksandra Mielczarek

29,53

60,00

1.770,00

Parter, instal. elektr., z.w., do odświeżenia

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

C-80

ul. Okólna 188

GMT

Grażyna Janczarska

185,00

3,00

560,00

Instal. elektr., wc, szambo, występuje wilgoć

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-3 ul. Drzymały 14/24

Grażyna Janczarska

5,70

10,00

60,00

Garaż na jednoślady

2.

G-1 ul. Poznańska 63/65

Grażyna Janczarska

14,25

12,50

180,00

 

3.

Kościuszki 68

Aleksandra Mielczarek

16,16

12,50

200,00

Garaż w oficynie

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 20.05.2022r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

 

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

 

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090629-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090629-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 25.05.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow....ZGM Toruń