Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 17.03.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

 LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Poznańska 81 lok. nr 1

WM

Grażyna Janczarska

18,50

33,00

610,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,brak wc i ogrzewania

2.

Grudziądzka 151

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,23

23,50

3.080,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,do remontu

3.

Kopernika 42

GMT

Aleksandra Mielczarek

38,38

58,00

2.230,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan., do odświeżenia

4.

Olimpijska/ Kusocińskiego 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,34

19,00

220,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o.

5.

Łazienna 28

WM

Aleksandra Mielczarek

106,16

24,00

2.550,00

Parter, instal. wod.-kan.,elektr.,c.o.,w podwórzu,,w.c. do remontu

6.

Mickiewicza 49-49A lok. nr 5

WM

Grażyna Janczarska

85,72

58,00

4.970,00

Parter (+ piwnica o pow. 16,18m2), instal. elektr., wod.-kan., wc, brak ogrzewania

7.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

14,00

320,00

Piwnica do remontu, brak instal. i wc

8.

Fałata 34-46 lok. nr 3

WM

Grażyna Janczarska

112,39

47,00

5.260,00

Parter, instal.elektr.,wod.-kan., c.o.

9.

Legionów 222B

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

69,32

242,16

23,00

2,23

2,130,00

Parter, bez mediów

10.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

46,00

2.650,00

Piwnica, instal.  elektr., wod.-kan.,c.o. 

11.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

46,00

1.580,00

Piwnica, instal.wod.-kan.,elektr.

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

B-40

ul. Kanałowa 8

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,00

 

231,98

3,60

 

2,50

 

1.050,00

Instal. elektr., 5 komór, występuje wilgoć

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-3 ul. Drzymały 14/24

Grażyna Janczarska

5,70

12,50

70,00

Garaż na jednoślady

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 15.03.2022r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/05/DSC_0851-e1615540118542.jpg?fit=683%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/05/DSC_0851-e1615540118542.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i garaży murowanych, który odbędzie się w dniu 17.03.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).  LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow....ZGM Toruń