Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 25.01.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Poznańska 81 lok. nr 1

WM

Grażyna Janczarska

18,50

41,00

760,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,brak wc i ogrzewania

2.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. 214

GMT

Aleksandra Mielczarek

16,38

23,50

390,00

IIp., instal. wod.kan., elektr., wc, co, internet, czasowa administracja

3.

M.Skłodowskiej-Curie 41a

lok. 215,216

GMT

Aleksandra Mielczarek

24,91

23,50

560,00

II..p., instal. wod.kan., elektr., wc, co, internet, czasowa administracja, w trakcie wypowiedzenia

4.

Olimpijska/ Kusocińskiego 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,34

23,50

270,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o.

5.

Gagarina 152

lok. nr 22

GMT

Grażyna Janczarska

123,62

50,00

6.200,00

Ip., instal. wod.-kan., elektr.,c.o. , z.w., do remontu

6.

Gagarina 152

lok. nr 22a

Grażyna Janczarska

189,71

50,00

9.500,00

Ip., instal. wod.-kan., elektr.,c.o. , z.w., do remontu

7.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

16,50

370,00

Piwnica do remontu, brak instal. i wc

8.

Fałata 34-46 lok. nr 3

WM

Grażyna Janczarska

112,39

58,00

4.610,00

Parter, instal.elektr.,wod.-kan., c.o.

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

B-40

ul. Kanałowa 8

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,00

 

231,98

3,60

 

2,50

 

1.050,00

Instal. elektr., 5 komór, występuje wilgoć

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-4, ul. Żwirki i Wigury 50/52

Aleksandra Mielczarek

17,25

12,50

220,00

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Adres

Administrator

Pow. lok.

w m2

Opłata wywoł.
za miejsce netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Gagarina 14-150

nr 14

Grażyna Janczarska

12,50

117,00

120,00

blokada

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 21.01.2022r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

 

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

 

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090629-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090629-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych, który odbędzie się w dniu 25.01.2022r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE...ZGM Toruń