Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 09.11.2021r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

Poznańska 6/8 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

99,30

22,00

2.180,00

Parter, w tym piwnica o pow. 11,83 m2 (instal. elektr.,wod.-kan.) do remontu

2.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. 103

GMT

Aleksandra Mielczarek

23,77

20,00

480,00

Ip., wod.kan., elektr., wc, co, internet, czasowa administracja

3.

Gagarina 152

GMT

Grażyna Janczarska

313,33

50,00

15.670,00

Ip., instal. wod.-kan., elektr.,c.o. , z.w., do remontu

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

 

 

 

 

2.

C-85

ul. Włocławska 45

GMT

 

 

C-70

ul. Rypińska 10B

GMT

Grażyna Janczarska

 

 

 

 

 

Grażyna Janczarska

74,75

 

 

 

 

 

153,35

3,00

 

 

 

 

 

1,41

230,00

 

 

 

 

 

220,00

Instal. elektr., 3 komory

 

 

 

 

 

(część nadziemna 29,37 m2, podziemna 123,98 m2) zły stan techn., do remontu, część podziemna zalana, brak instalacji

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Adres garażu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

G-4, ul. Żwirki i Wigury 50/52

Aleksandra Mielczarek

17,25

13,00

220,00

 

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 05.11.2021r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152,  tel. 664 923 508

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3, tel. 664 922 684

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/gagarina_212.jpg?fit=640%2C480&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/03/gagarina_212.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaLokale użytkowe i reklamyPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 09.11.2021r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.za 1 m2...ZGM Toruń