Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 15.10.2020r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

M.Skłodowskiej-Curie 4a lok. 202,203

GMT

Krzysztof Maliszewski

22,75

20,00

460,00

IIp.,lok. instal.elektr.,wod.-kan.,wc,c.o.,internet

2.

Rabiańska 7

GMT

Krzysztof Maliszewski

11,82

52,00

620,00

IV p., instal. wod.-kan., elektr.,c.o.

3.

Gagarina 152 lok. 18 GMT

Grażyna Janczarska

80,98

60,00

4.900,00

Parter, wc, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.,

             

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Adres lokalu

Administrator

Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto

Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1.

C-80 ul. Okólna 188

+ teren   GMT

Grażyna Janczarska

185,00

200,00

1,50

2,00

680,00

Instal. elektr., szambo, z.w.

2.

C-87 ul. Łódzka 116A     GMT

Grażyna Janczarska

68,63

1,50

100,00

 

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26 1560 0013 2353 6757 4000 0012  z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 13.10.2020r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku niedopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania.

Po pozytywnej weryfikacji jest podpisywana umowa najmu w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości przez oferenta.

 Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152   tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3      tel. 664-922-684.

UWAGA: w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii każdego uczestnika przetargu obowiązuje przed wejściem do budynku założenie maseczki ochronnej oraz rękawiczek. Oferenci będą zobowiązani do dezynfekcji rąk i wypełnienia karty wizyty. Obowiązuje zasada wejścia jednej osoby czy też jednego przedstawiciela firmy do wzięcia udziału w przetargu na konkretny lokal.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego z przetargu bez podania przyczyny.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P4250048.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaLokale użytkowe i reklamyPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 15.10.2020r. o godz. 11.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców nr II Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, przy ul. Gagarina 152 (salka z wejściem na I piętrze). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł.za 1 m2...ZGM Toruń