Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym – licytowanym na wynajem lokali użytkowych. Zachęcamy do oglądania lokali i kontaktu z administratorami nieruchomości – kontakt telefoniczny poniżej. Ciekawe i atrakcyjne lokalizacje np. w pawilonie przy ul. Gagarina 152 naprzeciwko rektoratu UMK,  lokale na Bydgoskim Przedmieściu czy też atrakcyjny lokal przy ul. Szosa Chełmińska 140.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 25.05.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2 netto
Wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1. Łódzka 18-20 WM Grażyna Janczarska 204,50 13,17 2.690,00 Parter, front, instal.elektr., wod.-kan., w.c., c.o. etażowe, do remontu.
2. Moniuszki 22 WM Grażyna Janczarska 64,65 30,00 1.620,00 Parter,front,instal. elektr., wod.-kan., w.c.,c.o.
3. Szosa Chełmińska 140 WM Krzysztof Maliszewski 248,28 20,00 4.970,00 Parter+piwnica o pow. 60,40m2, instal. elektr., c.o.
4. Gagarina 152 GMT Grażyna Janczarska 74,74 33,00 2.470,00 Parter, front, instal. elektr., wod.-kan., c.o.
5. Mickiewicza 63 GMT Grażyna Janczarska 32,23 25,00 810,00 Piwnica,front, instal. elektr., wod.-kan., brak ogrzewania.
6. Grudziądzka 151 GMT

+ teren przyległy

Krzysztof Maliszewski 84,36

 

1.271,00

10,00

 

0,70

 

1.730,00

Parter, instal. elektr. wspólna wymaga rozdziału, wod.-kan,.w.c.
7. Gagarina 152 GMT Grażyna Janczarska 82,05 30,00 2.220,00 Parter, instal.wod.-kan.elektr.,c.o.
8. Mickiewicza 49-49A WM Grażyna Janczarska 48,53 27,00 1.310,00 Parter, instal.elektr., wod.-kan. ,brak ogrzewania
9. Klonowica 26 WM Grażyna Janczarska 35,00 14,00 490,00 Piwnica, front, instal. wod.-kan.,gaz,piece, wc poza lokalem,do remontu
10. Fałata 34-46 WM Grażyna Janczarska 24,46 16,00 390,00 Budynek przychodni zdrowia, IIp., pow. samodz.16,40 m2, pow. wspólna 8,06m2, instal. wod.-kan., elektr., c.o., lokal w trakcie wypowiedzenia

GARAŻE MUROWANE:

Lp. Adres obiektu Administrator Pow. w m2 Stawka czynszu netto za m2 Wadium

w zł

Uwagi/media
1. Drzymały 13/15c (G-1) Grażyna Janczarska 22,31 6,00 130,00 Instal.elektr.

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

Lp. Adres obiektu Administrator Pow. w m2 Stawka czynszu netto za m2 Wadium

w zł

Uwagi/media
1. Poznańska 66 Grażyna Janczarska 39,03 8,00 300,00 Instal.elektr., wod.-kan.

SCHRONY:

Lp. Adres obiektu Administrator Pow. w m2 Stawka wyw. netto Wadium

w zł

Uwagi
1. Szosa Okrężna 17 A-5

 

+ teren z wiatą

Grażyna Janczarska 244,32

 

42,16

2,00/m2

 

232,00/za punkt

720,00 Instal.elektr. (w tym pom. gospod. o pow. 64,32 m2)
2. Kanałowa 8 B-40

+ teren

Krzysztof Maliszewski 131,00

231,98

2,50

0,70

260,00 Instal. elektr.
3. Pstrowskiego 58

+ teren

Grażyna Janczarska 125,55

474,45

2,00

0,70

580,00 Bunkier do remontu

MIEJSCE PARKINGOWE

Lp. Adres obiektu Administrator Pow. w m2 Opłata  wyw. netto za miejsce Wadium

w zł

Uwagi/media
1. Gagarina 140-150 (nr20) Grażyna Janczarska 12,50 90,00 90,00 Blokada miejsca

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004 z dopiskiem: „wadium, przetarg ustny na lokale użytkowe”, w terminie do dnia 22.05.2017r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku wystąpienia zadłużenia oferent jest zobowiązany w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia przetargu do jego uregulowania. W przypadku nie dopełnienia warunku spłaty zaległości oferent zostaje wykluczony z postępowania a wadium ulega przepadkowi.

Po pozytywnej weryfikacji niezwłocznie jest podpisywana umowa najmu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i wzorem umowy najmu.

Warunkiem pełnego zawarcia umowy jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3   tel. 664-922-684.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, pomieszczenia gospodarczego, garażu, miejsca parkingowego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.

https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/10/20160930_121302-e1475616359778.jpg?fit=577%2C1024&ssl=1https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/10/20160930_121302-e1475616359778.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZapraszamy do wzięcia udziału w przetargu ustnym - licytowanym na wynajem lokali użytkowych. Zachęcamy do oglądania lokali i kontaktu z administratorami nieruchomości - kontakt telefoniczny poniżej. Ciekawe i atrakcyjne lokalizacje np. w pawilonie przy ul. Gagarina 152 naprzeciwko rektoratu UMK,  lokale na Bydgoskim Przedmieściu czy też atrakcyjny lokal przy...ZGM Toruń