Miasto buduje kolejne mieszkania

34 mieszkania komunalne powstaną za kilka miesięcy w Toruniu. 18 lipca 2012 roku prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z firmą, która je wybuduje. Nowy blok powstanie przy ul. Olsztyńskiej 124-130.

– Budowa bloku komunalnego przy ul. Olsztyńskiej jest kontynuacją pierwszego etapu prac, kiedy to w roku 2011, kosztem niespełna 7 mln zł, miasto wybudowało tam dwa budynki z 67 mieszkaniami łącznie – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Jest to jeden z ostatnich budynków realizowanych w takim modelu, gdzie miasto nie ma do budowy partnera i może liczyć tylko na wsparcie z funduszu dopłat. Teraz chcemy z bezpośredniego inwestowania przejść do współinwestowania. Przygotowujemy się do wdrożenia dwóch nowych modeli w realizacji budownictwa mieszkaniowego. Pierwszy to współpraca z TTBS i sięgnięcie po wsparcie z budżetu państwa. Wówczas moglibyśmy dostać nawet 40% dofinansowanie, a kolejnych 20% wyłożyłoby TTBS. Drugi model to partnerstwo publiczno-prywatne.

Wykonawcą budynku przy ul. Olsztyńskiej 124-130 jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma “STAWBUD” z Jedwabna w gminie Lubicz. Umowę w jej imieniu podpisał Krzysztof Stawski, właściciel. Koszt  inwestycji to niemal 2,7 mln zł. Blok powstanie w 51 tygodni od podpisania umowy.

– Bedzie to budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej ulepszonej. Ściany będą z gazobetonu ocieplone styropianem – wylicza Maciej Kłysik z Wydziału Inwestycji i Remontów UMT. – Mieszkania wykończane zostaną „pod klucz”. Wykonawca zagospodaruje także teren wokół bloku – zrobi chodniki, drogi, parking na 34 miejsca, oświetlenie,  zieleń i plac zabaw.

W bloku powstanie 21 mieszkań dwupokojowych i 13 jednopokojowych w pełnym standardzie o powierzchniach od 30 do 46m2 .

Warto wiedzieć:
W najbliższych miesiącach oddanych do użytku zostanie 88 nowych lokali. 40 powstanie w budynku komunalnym przy ul. Andersa 79, a kolejnych 48 – w kompleksowo modernizowanym dawnym hotelowcu “Lipsk” przy ul. Działowskiego na Rubinkowie.

W Toruniu od lat realizowany jest wieloletni program rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego. W jego ramach od kilku lat w naszym mieście budowanych jest rocznie ok. sto nowych mieszkań. Kolejnych kilkadziesiąt lokali miasto zyskuje poprzez adaptację istniejących budynków i w wyniku naturalnego ruchu najemców, którzy przeprowadzają się do innych mieszkań.

Nowobudowane, remontowane lub pozyskane mieszkania przyznawane są według ściśle określonych kryteriów osobom oczekującym w kolejce lub znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej. W latach 2005-2010 oddano do użytku ponad 600 mieszkań komunalnych i socjalnych. Gmina wydała na to 53 mln zł. W roku 2011 wybudowano 111 mieszkań.

Gmina prowadzi także inne działania w zakresie mieszkalnictwa. Na ich realizację przeznacza corocznie kilkadziesiąt milionów złotych. Daje np. dopłaty do czynszów nie pokrywających kosztów utrzymania mieszkań, wypłaca dodatki mieszkaniowe (corocznie na poziomie ok. 8 mln zł). Na remonty budynków mieszkalnych Gmina przeznacza co roku ok. 500 tys. zł (w 2009 r. – 1,3 mln zł), na realizację inwestycji  wspólnych w zakresie uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego – corocznie na poziomie 300 tys. zł. Udziela także obniżek i tak niskich czynszów za lokale mieszkalne.

Ważnym elementem gminnej polityki mieszkaniowej jest też wsparcie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które dysponuje obecnie ok. 1,2 tys. mieszkań. W tym roku rozpoczęło budowę kolejnych 144. Zakończy się ona w 2012 r.  W latach 2005-2010 Gmina przekazała TTBS ponad 6,6 mln zł. W ramach tej kwoty TTBS przekazał Gminie 119 mieszkań.

Mieszkania komunalne i socjalne oddane w latach 2005-2011:

  • ul. Żwirki i Wigury 19 – 40 lokali, w tym 38 socjalnych (adaptacja)
  • ul. Olsztyńska 114-116 – 127 lokali socjalnych (budowa) i 77 lokali mieszkalnych (budowa)
  • ul. Armii Ludowej 73 – 81/ Okólna 11-13 – 70 lokali socjalnych i 72 lokale mieszkalne (adaptacja i budowa)
  • ul. Targowa 24A – 45 lokali mieszkalnych
  • ul. Drzymały 13A – 107 lokali, w tym 30 socjalnych i 77 mieszkalnych
  • ul. Targowa 47 – 40 lokali mieszkalnych (budowa)
  • ul. Olsztyńska 126-128 – 67 lokali komunalnych (budowa)
  • ul. Andersa 81 – 44 mieszkania komunalne (budowa)
  • ul. Działowskiego 8 – 40 mieszkań (adaptacja).
ZGMAktualnościMiasto buduje kolejne mieszkania 34 mieszkania komunalne powstaną za kilka miesięcy w Toruniu. 18 lipca 2012 roku prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z firmą, która je wybuduje. Nowy blok powstanie przy ul. Olsztyńskiej 124-130. - Budowa bloku komunalnego przy ul. Olsztyńskiej jest kontynuacją pierwszego etapu prac, kiedy to w roku...ZGM Toruń