Od kwietnia nowe ceny za wodę i ścieki

Od 1 kwietnia 2015 r. w Toruniu zmienią się taryfy opłat za wodę i ścieki. Konieczność sprowadzenia nowych stawek Toruńskie Wodociągi uzasadniają m.in. kosztami eksploatacji, koniecznością opłaty wyższych podatków i wzrostem kosztów energii.

Do tej pory łączna stawka za wodę i ścieki wynosiła 8,38 zł. Wzrost stawki wyniesie 1,5 proc, co daje kwotę 8,51zł. Przyczyną tych zmian są m.in. nowe inwestycje, np. budowa magistrali pod dnem Wisły czy rosnące koszty energii. Mimo wzrostu stawek, ceny wody w Toruniu, w stosunku do aglomeracji o podobnych wielkościach, nadal będą należeć do najniższych w kraju.

Nowe kwoty naliczono za 1 metr sześcienny dostarczanej wody i 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków, a także stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Cena za dostarczoną wodę jest niejednolita, przewiduje się wyższą cenę wody zużywanej na cele przemysłowe. Ceny i stawki brutto zawierają ośmioprocentowy podatek od towarów i usług (VAT). W taryfie dotyczącej zaopatrzenia w wodę wprowadzono cztery grupy odbiorców usług:

  • Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy wody
  • Pozaprzemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia
  • Przemysłowi odbiorcy wody
  • Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia

Natomiast w taryfie dotyczącej odbioru ścieków wprowadzono dwie grupy odbiorców usług:

  • Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług
  • Odbiorcy usług rozliczani na podstawie pomiaru

Od 1 kwietnia 2015 roku stawki wyniosą:

  • odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego: 5,29 zł (było 5,24  zł)
  • dostawa 1 metra sześc. dla gospodarstw domowych:  3,56 zł (było 3,52 zł)
  • dostawa 1 metra sześc. dla przemysłu: 3,78 zł (było 3,73 zł)
  • odprowadzenie 1 metra sześc. ścieków z gospodarstw domowych: 4,95 zł (było 4,86 zł)

Warto dodać, że jakość wody produkowanej przez Toruńskie Wodociągi jest zgodna z normami europejskimi. Dzięki stosowaniu nowoczesnej technologii uzdatniania wody, a także bieżącemu monitorowaniu produkcji i funkcjonowania sieci oraz stałej kontroli parametrów jakościowych, dostarczana jest woda o wysokiej jakości.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/Brak-CieplejWody.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/Brak-CieplejWody.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMAktualnościOd kwietnia nowe ceny za wodę i ścieki Od 1 kwietnia 2015 r. w Toruniu zmienią się taryfy opłat za wodę i ścieki. Konieczność sprowadzenia nowych stawek Toruńskie Wodociągi uzasadniają m.in. kosztami eksploatacji, koniecznością opłaty wyższych podatków i wzrostem kosztów energii. Do tej pory łączna stawka za wodę i ścieki wynosiła...ZGM Toruń