Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że w dniu 14.05.2020r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2012r. Zmiana uchwały skierowana jest do najemców lokali użytkowych, którzy doznali ograniczeń w prowadzeniu działalności na skutek epidemii Covid-19 i dotyczy udzielenia obniżek obowiązujących stawek czynszu. Obniżki, o których mowa ustala się na wniosek najemców złożony nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r., którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegają wobec Zakładu z zapłatą zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2019 r. oraz: 

  1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z Covid-19 zamknęli na okres nie krótszy niż 30 dni wynajmowany lokal i w tym okresie   zaprzestali działalności gospodarczej we wszystkich miejscach prowadzenia działalności,
  2. wynajmowali lokale lub tereny przyległe na prowadzenie przedszkoli, żłobków i szkół  niepublicznych,
  3. posiadali status organizacji.

Obniżki, o których mowa będą udzielane po uwzględnieniu innych obniżek: 

  1. w odniesieniu do stawek czynszu za lokale użytkowe i tereny przyległe, o których mowa w „Tabeli minimalnych stawek czynszowych dla lokali użytkowych przeznaczonych na cele oświatowe wynajmowanych na przedszkola, żłobki, szkoły niepubliczne” stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, w wysokości:
  2. za miesiąc czerwiec 2020 r. w wysokości 50%,
  3. za miesiąc lipiec 2020 r. w wysokości 50%;
  4. w odniesieniu do stawek czynszu za korzystanie z pozostałych lokali użytkowych w wysokości:
  5. za miesiąc czerwiec 2020 r. w wysokości 50%,
  6. za miesiąc lipiec 2020 r. w wysokości 50%.

Obniżki stawek czynszu, o których mowa w ust. 1-3 w przypadku lokali położonych w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe nie mogą powodować, że obniżony czynsz będzie niższy od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążających Zakład.

Za zaleganie wobec Zakładu z zapłatą zobowiązań, o którym mowa nie uważa się rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej płatności.

Uwaga: uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie stosownego wniosku, który poniżej jest do pobrania i dostarczenie do ZGM-u.https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościLokale użytkowe i reklamyZakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że w dniu 14.05.2020r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2012r. Zmiana uchwały skierowana jest do najemców lokali użytkowych, którzy doznali ograniczeń w prowadzeniu działalności na skutek epidemii Covid-19 i dotyczy udzielenia obniżek obowiązujących stawek...ZGM Toruń