Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o możliwość ubiegania się o pomoc ze strony miasta przez najemców lokali gminnych, którym ze względu na epidemię COVID-19, na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, zakazano lub ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej. Pomoc dotyczyć będzie obniżki czynszu w wysokości 90% w stosunku do najemców, którzy odnotowali spadek przychodów wynoszący nie mniej niż 40% w analogicznym okresie roku 2019. Szczegółowe zasady zostały określone w uchwale nr 521/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020r. – plik do pobrania.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać na odpowiednich drukach – plik do pobrania.

Ważne: Wnioski należy składać dla czynszu:

  • za m-c grudzień 2020r. – do dnia 10 grudnia 2020r.,
  • za każdy kolejny miesiąc – nie później niż do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie warunków.

Uwaga: Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościLokale użytkowe i reklamyZakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o możliwość ubiegania się o pomoc ze strony miasta przez najemców lokali gminnych, którym ze względu na epidemię COVID-19, na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, zakazano lub ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej. Pomoc dotyczyć będzie obniżki czynszu w wysokości...ZGM Toruń